Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy


Turistický informační systém Šluknovska

Zápis
z pracovního jednání starostů SPRŠ k přípravě protestu proti liknavosti vlády ČR, konaného
dne 16. července 2012 na radnici v Krásné Lípě

Přítomni: starostové sdružení podle prezenční listiny v počtu 12, hosté podle prezenční listiny.

p. Zoser – jako předseda jednání řídil, zahájil ho ve 13.00 hod. Zopakoval dohodnuté závěry ze schůzky 9.7. a požádal starosty o upřesňující informace.

p. Louka (Varnsdorf) – původní záměr použít jako pódium kamion je nereálný. Cesta přes šluknovský zámecký park je úzká, kamion by porušil obrubníky. Navíc je terén podmáčený a došlo by ke škodám na trávníku. Domluveno je vystoupení skupiny Malvaz, začne hrát v 15.30 hod., skončí cca 30 min. po vystoupení starostů. Chtěl by mít k dispozici i texty ostatních starostů, aby se ve vystoupeních neopakovali.

pí Džumanová (Šluknov) – jako alternativu navrhovala použít místo tribuny altán, který je na kopečku. Problém je ale s umístěním hudby a ozvučením obou míst. Bylo zavrhnuto. Jako nejlepší se jeví pódium SPRŠ. Nájem je sice zdarma, ale je nutné uhradit dopravu a montáž podle ceníku (10 tis. Kč).

p. Pecinovský (Dolní Podluží) – navrhuje uhradit částku společně – 25% DSO Tolštejn, 25% DSO Sever, 50% SPRŠ.

Hlasování: Pro použití pódia SPRŠ a navržený způsob úhrady – 12, zdržel se – 0, proti - 0.

Závěr:  bude použito pódium SPRŠ, objedná p. Zoser, úhrada bude z prostředků DSO a     SPRŠ. Celou fakturu zaplatí SPRŠ, na DSO půjdou účtovací dopisy s 25%            částkou, která se vrátí SPRŠ.

p. Zoser – plakáty jsou k dispozici, podklady pro tiskovou zprávu byly předány pí Doušové, která podle nich připravila tiskové prohlášení. Je nutné je předat ještě p. Schulzovi, aby se mohl připravit na moderování akce a TK. Tisková konference bude v přízemí zámku, kde je dostatek prostoru i možnost napojení aparatur. V hale nebudou žádné židle, vše proběhne vestoje. Bude připraven stůl s malým občerstvením – voda, káva, čaj. Starostové e-mailem dostali podpůrný dopis hejtmanky Jany Vaňhové.

Pí Doušová (Rumburské noviny) – podle zpráv by měla přijet i hejtmanka. Je otázka, zda připustit její projev?

p. Zoser – řeklo se, že to je akce starostů a nechceme z ní udělat předvolební shromáždění. Doporučuje, aby vystupovali jen starostové, projevy politiků (hejtmanky, poslanců, senátora apod.) nepřipustit.

p. Svoboda (Lipová) – souhlasí s tímto názorem

ing. Jemelka (D. Poustevna) – nesouhlasí, pokud o to požádají, měli by mít možnost vystoupit.

p. Schulz (Doubice) – není vždy nutné respektovat umělou autoritu vyšších politických představitelů. Toto je pouze akce starostů SPRŠ, tak vystupovat nemusí. Měli už dávno konat!

Hlasování:        pro souhlas s vystoupením dalších politiků – 1, zdržel se – 0, proti – 11.

Závěr:              na akci „Protest.....“ vystoupí pouze starostové SPRŠ

Technické podrobnosti: sraz starostů je v 15 hodin na zámku ve Šluknově, na pódiu budou starostové a místostarostové, zastupitelé – pokud se zúčastní – budou mezi veřejností.

p. Zoser – poděkoval za účast a jednání ukončil ve 13.55 hod.

Zapsal: ing. Kořínek

17.7.2012

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy |