Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Z Á P I S
z jednání dne 23. května 2008
v Továrně - domě volného času v Krásné Lípě

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 15ti členů, hosté dle presenční listiny.
p. Ing. Kořínek - zahájil zasedání v 8:45 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Konstatoval, že omluveni jsou členové sdružení pp. Hausdorfová, Pecinovský, Ing. Milerski, Ovčáčík, Houdek.

pí Gálová - přivítala všechny přítomné v Krásné Lípě v Továrně - domě volného času, který je nově zrekonstruován a popřála všem příjemný pobyt.

 1. Zahájení, projednání návrhu programu
p. Ing. Kořínek - konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem. Přednesl návrh programu zasedání, jednotlivé body se budou zařazovat v pořadí dle potřeby.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání

3. Ekonomické záležitosti SPRŠ, konečný rozpočet na rok 2008 - pí Hoťová

4. Vlastivěda Šluknovského výběžku, závěrečná zpráva - Ing. Kořínek

5. Návštěva ministra zemědělství Petra Gandaloviče

6. Reforma daňového systému - veřejná diskuse, budoucnost FÚ

7. Diskuse, různé, připomínky starostů

 • Ostatní informace
8. Přestávka

9. Diskuse, různé, připomínky starostů

 • Ostatní informace
10. Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 23. května 2008.

 1. Kontrola úkolů
p. Ing. Kořínek - provedl kontrolu plnění úkolů z minulých zasedání.

11/08 Uhradit finanční příspěvky pro DSO Sever ve výši 50 tis. Kč a pro DSO Tolštejn ve výši 50 tis. Kč. - Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová - Úkol splněn.

12/08 Uhradit finanční příspěvek na vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku ve výši 30 tis. Kč. - Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová - Úkol splněn.

13/08 Připravit nový návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008 dle připomínek. - Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová - Úkol splněn.

Další úkoly nejsou uloženy.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulých jednání.

 1. Ekonomické záležitosti SPRŠ, konečný rozpočet na rok 2008
p. Ing. Kořínek - omluvil ekonomku sdružení, pí Hoťovou, nový návrh rozpočtu sdružení na tento rok členové obdrželi na začátku jednání. Sdělil, že není potřeba návrh rozpočtu SPRŠ zveřejňovat v obcích, sdružení nebylo založeno dle zákona o obcích. Dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtu SPRŠ na rok 2008.

Stanovisko: sdružení schválilo návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008.

 1. Vlastivěda Šluknovského výběžku, závěrečná zpráva
p. Ing. Kořínek - minulou sobotu (17. 5.) byl uspořádán slavnostní křest Vlastivědy Šluknovského výběžku, sešli se autoři a spoluautoři, křest proběhl v příjemném duchu. Autoři podali informace o práci na knize, byla průběžně aktualizována a díky Klubu českých turistů Krásná Lípa byla i snížena cena na její vydání. SPRŠ má jako vydavatel k dispozici 1300 ks, 700 ks si vzal pro svou potřebu KČT. Byly dohodnuty obchodní podmínky pro prodej, knihy jsou v Regionálním informačním centru ve Šluknově, tam se také přijímají objednávky - tel.: 412 332 711, 739 593 014, mail. adresa: ic@mesto-sluknov.cz. Každá obec dostala 1 knihu, výtisky mají prodejní cenu 200,--Kč, pro veřejnost je stanovena kupní cena 270,--Kč. Účetní stránka prodeje je zajištěna, získané prostředky půjdou na účet SPRŠ, pak je možné je použít na vydání např. Pověstí Šluknovského výběžku. Konstatoval, že po dlouhé době je záležitost Vlastivědy konečně uzavřena a poděkoval za pomoc a spolupráci všem, kteří se na jejím vydání podíleli.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o vydání knihy Vlastivěda Šluknovského výběžku.

 1. Návštěva ministra zemědělství Petra Gandaloviče
p. Ing. Kořínek - požádal o informace k setkání ministra zemědělství Petra Gandaloviče se starosty a zástupci zemědělské podnikatelské sféry Šluknovského výběžku na schůzce, která se konala 20.05.2008 ve Varnsdorfu.

p. Dubský - jednání bylo hlavně o zemědělské sféře, dozvěděli se nové informace, setkání bylo užitečné. Ministr projevil zájem účastnit se dalších jednání a bylo by dobré ze stran obcí připravit téma diskusí jednotlivě, ministr se nebrání další diskusi se starosty.

p. Hladík - p. Gandalovič podal i informace o dani z nemovitosti, o vodohospodářských problémech na malých obcích a sám uznal, že tyto záležitosti jsou ve fázi neřešitelnosti.

p. Raichart - sdělil, že v pondělí bude ve Vilémově zasedat představenstvo MAS Šluknovsko, poté podá zprávu o jednání.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informaci o setkání ministra zemědělství Petra Gandaloviče se starosty a zástupci zemědělské podnikatelské sféry Šluknovského výběžku ve Varnsdorfu dne 20.05.2008.

 1. Reforma daňového systému - veřejná diskuse, budoucnost FÚ
p. Ing. Kořínek - přeposlal všem mailem dopis ředitelky Finančního úřadu v Rumburku, pí Ing. Růžičkové, která se omluvila z dnešního jednání sdružení a poslala potřebné informace takto. Na příští zasedání by ráda přijela a zodpověděla starostům dotazy. Uvažuje se o reorganizaci finančních úřadů, byly by jen v okresech, tzn. v Děčíně, ostatní úřady by se staly pobočkami pro přijímaní dokumentů, jakousi podatelnou. Jednání a další činnost úřadu by se odehrávala jen v Děčíně. Znamenalo by to také snížení počtu pracovníků FÚ - pro občany výběžku by to bylo komplikované. V ostatních finančních úřadech je zaměstnáno méně lidí než je v Rumburku, což svědčí o vytíženosti tohoto finančního úřadu. Bylo by dobré a vhodné zachovat FÚ v Rumburku ve stejné podobě jako je nyní. Již před několika lety podobnou situaci řešili, bylo řečeno, že jde jen o průzkum. Reforma daňového systému by mohla přijít a mít nepříznivý dopad pro občany. Ředitelka FÚ v Rumburku žádá o stanovisko SPRŠ a vyjádření podpory ve veřejné diskusi. Dotázal se, zda se k tomuto bodu vrátíme na příštím zasedání.

p. Dubský - FÚ by měl zůstat v Rumburku, potřebují ho obce, občané i podnikatelé. Každé rušení úřadů je krok zpět.

p. Svoboda - je pro zachování FÚ. Když si jako podnikatel prohlížel výnosnost Šluknovského výběžku, zjistil, že ta jde nahoru. Je pro napsání dopisu ministrovi financí ohledně nerušení finančních úřadů.

p. Maják - je pro zachování úřadu v Rumburku, ten slouží pro všechny občany výběžku.

p. Zoser - např. pro potvrzení o bezdlužnosti se musí na FÚ jezdit osobně, doklad platí jen měsíc a jezdit pro každý papír do Děčína je drahé.

p. Kopecký - také podporuje zachování FÚ v Rumburku.

p. Hladík - doporučuje neotálet, napsat dopis s vyjádřením obcí už nyní, ne až když se celá akce s rušením finančních úřadů rozjede.

p. Ing. Strakoš - o úmyslu rušení FÚ v Rumburku se dozvěděl až nyní. Zaráží ho, že pravicová strana toto navrhla, pražáci si jistě úřady v Praze nezruší. Je také otázka, jak budou řešeny pravomoci, co bude mít jaký úřad v kompetenci. Domnívá se, že chtějí rušit všechny pobočky a bude prosazovat nezrušení Finančního úřadu v Rumburku.

p. Ing. Kořínek - se zaměstnanci FÚ v našem regionu se dá domluvit, úřad by měl být zachován v nynější podobě. Dotázal se, zda použít formulace z dopisu ředitelky FÚ.

p. Ing. Sykáček - navrhl připravit dopis, pak jej nechat připomínkovat starostům a také ředitelce FÚ. A starostové pak napíšou svá stanoviska obce jednotlivě.

p. Ing. Kořínek - připraví dopis pro ministra financí, zkonzultuje ho s ředitelkou FÚ a se starosty a na příští jednání bude pozvána pí Ing. Růžičková.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o uvažované reorganizaci finančních úřadů a možném rušení Finančního úřadu v Rumburk a bude na tuto záležitost reagovat dopisem ministru financí.

 1. Diskuse, různé, připomínky starostů
 • Digitální vysílání
p. Ing. Kořínek - na jednání sdružení bylo řečeno, že bude pozván zástupce Českých Radiokomunikací, nikdo ale nebyl ochotný přijet, prý nám vše řekne zákon. Tato nařízení zrovna vyšla ve Sbírce zákonů, mají č. 161 - 163, částka 51. Přečetl pasáže o přechodu analogového vysílání na digitální s termíny přechodu. Buková hora bude do srpna 2010 vysílat analogově. Malé vysílače a převaděče budou převedeny na digitální vysílání - Dolní Poustevna - ČT 1 a Nova, Jiřetín p. Jedlovou - ČT 1 a Nova, Jiříkov - Nova - 11/2011, Mikulášovice - ČT 1, ČT 2 a Nova , Šluknov - ČT 1 a Nova - vše nejpozději do 11/2011. Co ale bude v mezidobí, kdy se vypne analogové a než se zapne digitální, se zatím neví.

p. Dubský - v České televizi jim řekli, že pro Ústecký kraj bude analog vypnutý v 8/2008.

p. Ing. Kořínek - dokončení procesu přechodu a termín vypnutí zemského analogového vysílání je 11/2008.

p. Dubský - České Radiokomunikace jsou povinny ze zákona zajistit veřejnoprávní vysílání, je to jejich problém.

p. Raichart - v obci problém přechodu vysílání již řešili, je možné, že forma vysílání se může ještě do doby přechodu změnit, nemá cenu nyní zakupovat drahé převaděče pro společné antény.

Proběhla diskuse o způsobu přechodu signálů a problémech, které mohou tímto v obcích vzniknout.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o chystaném přechodu analogového vysílání na digitální vysílání v Ústeckém kraji.

 • Kulturní akce ve výběžku
p. Ing. Kořínek - připomněl konání mnoha kulturních akcí v této době. Požádal přítomné o informace - např. Oslavy Rumburské vzpoury, Mezinárodní folklórní festival v Krásné Lípě, Jarmark starých řemesel v Lipové.

pí Gálová - přednesla program Mezinárodního folklorního festivalu Tolštejnského panství, který bude v Krásné Lípě, jde o víkendovou akci. Hostující soubory budou vystupovat i v ostatních obcích.

p. Ing. Sykáček - pozval všechny na vzpomínkové oslavy 90. výročí Rumburské vzpoury, program bude nabitý - dobový polní lazaret, obsáhlé historické vojsko, historický vlak, atd. Oslavy pořádá v součinnosti také město Nový Bor. Přijedou i zástupci ze spřáteleného města v Rusku, někteří starostové a další.

p. Ing. Vích - po dlouhých letech se podařilo vstoupit s mezinárodním cyklistickým závodem Tour de Feminin i na území Rumburku, bude novým etapovým městem, nebude ale již etapa v Německu. Je vypsáno mnoho prémií, ale musí se dodržovat daná pravidla, hlavní rozhodčí bude z Izraele. Přiblížil jednotlivé etapy, cíl bude opět v Krásné Lípě. Nad celým závodem převzal záštitu předseda Senátu, MUDr. Přemysl Sobotka a hejtman Ústeckého kraje, Jiří Šulc. Je přihlášená také olympijská vítězka z Barcelony, dále anglický tým, atd. Všechny srdečně pozval na tuto akci.

p. Svoboda - v sobotu 31. 5. se bude v Lipové konat Jarmark starých řemesel, kde se budou také presentovat některé obce, starostové by měli podat krátký příspěvek o obci. Podrobněji popsal program, historické atrakce, různá vystoupení, country zábava, ohňová show v noci.

p. P. Zoser - ve dnech 6. - 7. 6. se pořádají Tolštejnské slavnosti v Jiřetíně pod Jedlovu, přiblížil program, hudební vystoupení, světluškový pochod, zpěvačka Leona Černá, historický program, atd. Starostové budou opět vystupovat v krojích.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o aktuálních kulturních a sportovních akcích ve Šluknovském výběžku.

 1. Přestávka
p. Ing. Kořínek - v 9:55 hod. vyhlásil 15 min. přestávku.

 1. Diskuse, různé, připomínky starostů
p. Dubský - pozval všechny přítomné na oslavy spojení a povýšení devíti obcí na město Varnsdorf a přiblížil program této akce.

p. Raichart - dotázal se, jak starostové řeší podávání čestných prohlášení dle zákona o střetu zájmů, které musí být přístupné v elektronické podobě - elektronický portál. Kdysi bylo řečeno, že to bude řešit portál ministerstva vnitra. Už se ale objevily firmy, které nabízí zřízení portálu za poplatek. Na stránkách Moravskoslezského kraje - odbor informatiky, je celá aplikace, tu ale očekával na stránkách ministerstva vnitra, ani na kraji toto není. Na podání prohlášení je již jen měsíc a týká se roku 2007, mají ho podávat starostové, místostarostové a radní.

p. Dubský - stáhli si patřičné formuláře ze stránek ministerstva financí a předali tajemníkovi.

p. Ing. Kučera - ministerstvo by s tím mělo práci, muselo by každému žadateli dát přístupový kód, proto se celá záležitost převedla na obce.

p. Raichart - dotázal se, jak obce řeší bezbariérový vstup pro handicapované na internetové stránky obce. Jsou firmy, které toto už nabízí.

p. Kopecký - navázal na téma MAS, pozeptal se na určitých místech a dozvěděl se, že náš projekt byl špatně připravený. Nešlo o lobbing, byl nedostatek bodového hodnocení. Chtěl by vysvětlit, jak probíhala příprava. Jsme jako náhradníci, šance na úspěch ještě je. Byla by škoda, aby letitá práce na projektu zůstala někde v šuplíku. Pokusíme se do toho jít, jsou i lidé, kteří pomohou. Na jednání valné hromady se musí říct, co tedy dál a jak získat dostatečné body.

p. Raichart - je pro, on sám neví, kde se vlastně chyba stala, u předkladatelské komise bylo vše v pořádku. S pí Ing. Hamplovou teď nemluvil, nějaké zprávy zřejmě podá na představenstvu MAS.

p. Hrábková - vyřídila pozdrav od europoslance p. Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc. a má požádat o vyjádření podpory pro lužicko-srbského poslance Heiko Kozla z Budišína z Německa při jeho kandidatuře na starostu Budišína a dotázala se, zda může europoslanec poslat starostům pozvánku v této záležitosti.

p. Ing. Kořínek - do krajských voleb bude kandidovat p. Ing. Poláček (ODS), p. Foldyna (ČSSD) , Ing. Vaňo (KSČM).

p. Kopecký - mají Spolek pro obnovu venkova a každý měsíc zvou na zasedání politické zástupce, blíží se volby do krajských zastupitelstev - snaží se spolupracovat a komunikovat s politickými stranami a řešit různé záležitosti.

p. Ing. Kořínek - připomněl návrh zákona p. Aubrechta, aby soukromníci nevykupovali kovy.

p. Kopecký - dnes již skoro každá obec má sběrný dvůr nebo zařizuje svozové dny.

p. Ing. Kořínek - přivítal pí Koldovou z Agentury pro rozvoj Tolštenského panství a požádal ji, aby podala informace o Tolštejnských slavnostech.

pí Koldová - pozvala všechny na Tolštejnské slavnosti a krátce přiblížila program, všechny obce pak pozve jednotlivě pí Ing. Pražanová.

p. Maják - pozval na Pohádkový les tento víkend a na Staročeský jarmark dne 20. 5, večer s hudbou,ohňostroj, atd., bude bohatý program.

p. Ing. Kučera - proběhl 32. ročník pochodu Severní stopa - bylo cca 1.800 účastníků, tato akce se řadí mezi největší turistické v republice. I někteří lidí přijedou sem, než třeba na známý pochod Praha - Prčice.

p. Ing. Kořínek - objevila se firma Větrníky s. r. o., Varnsdorf, s návrhem výstavby nových větrníků. Šluknov se zatím nevyjadřuje, po předchozích problémech s výstavbou větrných elektráren čeká se na vyjádření O. S. Šluknovské Království. Dotázal se na zprávy od ostatních obcí v tomto směru.

p. Maják - Jiříkov taky tato firma navštívila, mají vytipovanou lokalitu Na Vyhlídce, jsou to pozemky Pozemkového fondu ČR. Větrné elektrárny jsou dobrý obnovitelný zdroj, je možné, že u nich jejich výstavba projde. V západní Evropě je těchto větrníků mnoho, zřejmě nás to čeká také.

p. Ing. Sykáček - také Rumburk navštívili, ale bez obeznámení situace s občany do této akce město nepůjde.

p. Dubský - Varnsdorf také navštívili, návrh již projednali v ZM, neschváleno.

p. Kopecký - je pro, aby se tento způsob energie využil, nemají s tím v obci problém, lidé proti nebyli, ale zapůsobili ochránci životního prostředí a pracovníci úřadů z Rumburku a Varnsdorfu.

pí Hrábková - větrníky jsou dobrý zdroj energie, ale nezdá se to praktické pro občany. Zdražování energií stejně stále je, domnívá se, že to nemá praktický účinek.

p. Mänzel - také Staré Křečany navštívily různé firmy, nabídky pro obce se mu zdály nízké, takže na ně nepřistoupili. Firmy si na výstavbě a provozu větrníků dost vydělají.

p. Hladík - proběhl 9. ročník Hvězdicové jízdy, byl bohatý program, Mikulášovice se opět zapsaly do české knihy rekordů, mají už třetí rekord.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace a připomínky členů sdružení.

p. Ing. Kořínek - požádal členy o návrhy na termín a místo dalšího jednání sdružení.

Stanovisko: sdružení schválilo termín a místo příštího jednání v pátek 22. srpna 2008 ve Šluknově, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

 1. Závěr jednání
p. Ing. Kořínek - poděkoval přítomným a hostům za účast a za spolupráci a ukončil jednání ve 11:00 hodin.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku