Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
ZÁPIS
z jednání dne 17. dubna 2009
v setkávacím komunitním centru Střelnice ve Varnsdorfu

Přítomni: členové sdružení dle presenční listiny v počtu 16ti členů, hosté dle presenční listiny.
Omluveni: ze členů pp. Schulz, Navrátil, Maják, Hausdorfová, z hostů pí Ing. Hamplová za MAS Šluknovsko.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - zahájil zasedání v 9:00 hod. přivítáním členů sdružení a hostů a jako předseda jednání řídil. Protože se objevily zprávy o další etapě tzv. optimalizace středního, vyššího a vysokoškolského školství ve Šluknovském výběžku, byl požádán o urychlené svolání schůzky sdružení a dalších kompetentních subjektů, abychom si společně vyjasnili aktuální stav a vysvětlili stanoviska k oblasti vzdělání, která je pro Šluknovsko a jeho budoucnost klíčová.

1. Zahájení, projednání návrhu programu

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - omluvil neúčast členů sdružení - pp. Schulze, Navrátila, Majáka, Hausdorfovou, dále z hostů Ing. Hamplovou za MAS Šluknovsko. Konstatoval, že pozvánku s programem jednání všichni obdrželi předem a přednesl návrh programu.

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek

2. Optimalizace středního školství ve Šluknovském výběžku

  • Přehled o současné vzdělávací nabídce středních škol ve Šluknovském výběžku - zástupci jednotlivých škol
  • Přehled o nezaměstnaných absolventech - Úřad práce Rumburk
  • Optimalizace sítě středních škol - zásady, metodika, prezentace projektových záměrů - zástupci jednotlivých škol
  • Stanoviska sociálních partnerů k navrhovaným změnám
3. Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 17. dubna 2009.

2. Optimalizace středního školství ve Šluknovském výběžku

  • Přehled o současné vzdělávací nabídce středních škol ve Šluknovském výběžku
  • Přehled o nezaměstnaných absolventech
  • Optimalizace sítě středních škol - zásady, metodika, prezentace projektových záměrů
  • Stanoviska sociálních partnerů k navrhovaným změnám
p. Ing. Kořínek (Šluknov) - přivítal všechny přítomné a předal slovo p. Ing. Bc. Janu Hodničákovi, řediteli Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy Varnsdorf, aby přiblížil činnost a organizaci školy a chystanou optimalizaci středních škol ve Varnsdorfu. Přivítal také zástupce středních škol Šluknovského výběžku.

p. Ing. Bc. Hodničák (VOŠ a SPŠ Varnsdorf) - hovořil o současné situaci školy, o historii i dosavadních změnách, o principu výuky, zaměstnávání jejich absolventů, hospodaření školy, atd. Ústní informace doprovázely audiovizuální ukázky a písemné materiály. Kraj projednával optimalizaci středních škol ve Varnsdorfu, jako škola jsou proti tomu. Představil nový návrh optimalizace středních škol v ÚK z hlediska ekonomiky, efektivnosti, budoucnosti a dalších okolností.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal p. Ing. Štěpána Haraštu z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ, aby objasnil koncepci optimalizace středních škol a starostové se k tomu mohli vyjádřit.

p. Ing. Harašta (KÚ ÚK - OŠMT) - na toto jednání nebyl původně pozván a byl by rád, kdyby zde zazněly informace, které jsou správné a pravdivé. Každý má právo na svůj názor, o optimalizaci mluvil na poradách ředitelů škol. Vzhledem k hospodářské krizi se také musí upravovat rozpočet kraje, došlo k jeho snížení i pro oblast školství. Předvedl graf s plány vývoje středního školství v budoucnu, kdy dojde k úbytku žáků. Na řešení mohou pracovat ředitelé škol a předložit kraji jejich návrh, vyzval ředitele, aby do 30. 6. předložili návrhy řešení i s ohledem na strategické dokumenty. Na stránkách ministerstva lze najít akční plán podpory odborného vzdělávání.

p. Foldyna (zastupitel ÚK) - požádal p. Ing. Haraštu, aby vysvětlit, k jakému ekonomickému efektu dojde optimalizací školství.

p. Ing. Harašta (KÚ ÚK) - kraj nic nezavírá, jen navrhuje změny na základě materiálů ředitelů škol, např. proto, aby se nevytratily některé obory potřebné na trhu práce. Hlavní cíl programu páteřních škol je udržet oborovou nabídku škol.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - nyní vyplývají optimální podmínky škol, na to se musí nějak reagovat. Ředitelé škol se měli vyjádřit, zatím vznikají první nástiny projektů, slyšeli jsme analýzu současné situace. Od ředitelů dotčených škol by pak rád slyšel, jak optimalizace proběhla.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) - toto jednání bylo svoláno narychlo, nebylo mu vysvětleno proč. Musíme říct, co chceme, zda budeme budovat krajské školství jako větší, ufinancovatelné, nebo systémem malých škol, které balancují na ekonomické hranici. Je pro systém větší celků jako je v zahraničí. Systém páteřních škol byl schválen již minulým zastupitelstvem kraje. P. Ing. Bc. Hodničák přišel s návrhem, o kterém se bude dále jednat, zatím ale nepředložil kraji žádné varianty.

p. Ing. Harašta (KÚ ÚK - OŠMT) - termín, který zde zmínil, předložil na kraji jako návrh. Hovořil o principu optimalizace škol, jde zatím stále o pracovní verze. Jedná se s řediteli škol, ti připraví návrhy a pak se teprve optimalizace schvaluje radou kraje. Dále se také předkládají stanoviska dotčených obcí. Postup je úředně daný.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - dotázal se, zda je stále čas na podání návrhu ředitelů škol na optimalizaci, není přeci nutná nevraživost.

p. Ing. Bc. Hodničák (VOŠ a SPŠ Varnsdorf) - nerad by, aby na tomto jednání vypadalo, že jde jen o VOŠ a SPŠ, je to záležitost i ostatních škol. V polovině června má zastupitelstvo kraje toto schvalovat, proto byl časově limitován.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) - toto jednání vidí jako zneužití starostů jednou školou, zaznělo to i z vystoupení ředitele VOŠ a SPŠ.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - dnešní schůzku sdružení svolal on, protože vidí potřebu o tomto jednat, abychom všichni měli jednotné informace. Nyní bylo řečeno, že času je dost a kterákoliv skupina může podat projekty na optimalizaci středního školství ve Varnsdorfu.

p. Ing. Harašta (KÚ ÚK - OŠMT) - je jasně stanoveno v zásadách optimalizace, že přednostně budou řešeny optimalizace škol, které předloží své vlastní návrhy. Přečetl body uvedených zásad. P. Ing. Bc. Hodničák byl vyzván, aby připravil alternativní návrh.

p. Mgr. Boháčová (Velký Šenov) - stále neslyšela žádný přesný termín. Při optimalizaci středních škol ve Šluknově bylo krajem předem rozhodnuto a bojí se, že to nyní bude stejné, vše je zřejmě připraveno. Jsou pozváni, aby zde mluvili jako starostové, jsou sdružení starostů. P. Ing. Bc. Hodničák zde hájí svou školu, což je pochopitelné.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) - rozhodnuto o termínu určitě není. Není zvyklý mluvit o věcech, kde je několik variant a fází.

p. Mgr. Boháčová (Velký Šenov) - až budou na kraji rozhodovat, ať myslí na to, že peníze jsou na posledním místě, na prvním místě jsou žáci.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) - aby mohli financovat žáky, je to o ekonomice.

p. Ing. Hricz (SPŠT Varnsdorf) - toto jednání zřejmě vyvolal on, je ze Střední průmyslové školy technické ve Varnsdorfu. Předpokládal, že budou mít možnost seznámit se s návrhy a představami ostatních škol, chce starosty seznámit s jejich projekty. Představil vizi zřízení VOŠ a SŠ Varnsdorf, kterou předkládá on za Střední průmyslovou školu technickou Varnsdorf a Ing. Petr Kotulič za Střední školu služeb a cestovního ruchu Varnsdorf. Jedná se o návrh projektu optimalizace těchto dvou škol, který bude ještě upravován.

P. Ing. Hricz (SPŠT Varnsdorf) a p. Ing. Kotulič (SŠS a CR Varnsdorf) hovořili o optimalizaci škol, výsledky mohou být vidět třeba až po 7 letech, je to dlouhodobý proces. Spolu připravili nadčasové, ale rozhodně perspektivní řešení optimalizace škol ve Varnsdorfu - Projekt 3 v 1, byla by to škola se třemi odbornými větvemi. Ve Varnsdorfu jsou tři dobré školy, ale jde o to, aby byly víc než dobré. Počet žáků bude klesat, nechtějí rušit obory, vše by zůstalo. O páteřních školách se mluví již asi 4 roky a ředitelé byli vyzýváni, aby toto řešili. Sloučením škol by bylo možné udržet i obory, které jsou nyní sice žádané, ale těžko udržitelné. Proběhla audiovizuální presentace projektu.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - požádal o informace od ředitelů škol, které už mají zkušenosti s optimalizací školství. Presentovat své návrhy zde mohl každý z ředitelů.

p. Ing. Bc. Hodničák (VOŠ a SPŠ Varnsdorf) - některé školy ve Varnsdorfu by mohly být sloučeny, ale VOŠ a SPŠ by měla být zachována samostatně.

p. J. Zoser (Jiřetín pod Jedlovou) - již jsme řešili problematiku vzdělanosti ve Šluknovském výběžku, v té době vznikla dobrá aktivita, kterou se podařilo realizovat. V HSRD se zabývali také využitelností žáků, kteří vychází ze škol. Domnívá se, že dnes zde sedíme trochu předčasně. My jako politici nezodpovídáme za střední školství, za něj zodpovídá kraj, ten měl také řešit duplicitní obory na školách. S hejtmankou jednali o školství, měli by si sednout ředitelé škol a najít společné řešení. Je tu také otázka česko-německé spolupráce, kdy dnešní studenti 20 let po revoluci nemluví německy. Role nás komunálních politiků je jiná než ředitelů škol, my bychom měli docílit toho, aby nám žáci z regionu neodcházeli. Rád by se zúčastnil jednání poté, co se ředitelé dohodnou a rozhodující slovo bude mít kraj.

p. Mgr. Kroutil (Gymnázium Rumburk) - optimalizace se bude týkat všech škol ve Šluknovském výběžku, byl by rád, aby byli pozváni k projednávání, budou také chtít uchovat méně udržitelné odbory. Optimalizace se už projednávala na jednání starostů v Jiříkově, Obchodní akademie v Rumburku byla vlastně zlikvidována, ekonomika roztříštěna. Ať se starostové nenechají vtáhnout do bojí ředitelů škol, jde prostě o jejich konkurenční boj.

p. Mgr. Bc. Sochor (SLŠ a SOŠS Šluknov) - Střední lesnická škola ve Šluknově byla ve stejné situaci jako je škola p. Ing. Bc. Hodničáka. Ve Šluknově selhal management lesnické školy, něco se pak dojednalo a byly předloženy projekty a rozhodnuto o sloučení Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální, o jejím vedení až potom. Přínosem je to, že je volný prostor, aby se mohl zřídit nový obor, ale náklady se neušetřily. Co se týče přesunu žáků mezi budovami, dá se to řešit v minimální míře.

p. PaedDr. Bc. Jirsák (SZdŠ a OA Rumburk) - zatím nemají tolik zkušeností, jsou sloučeni krátce, dojde ale k malému ekonomickému přínosu.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - poděkoval za informace a připomněl, že výjimkou bylo Střední odborné učiliště polygrafické v Rumburku.

p. PaedDr. Kubeš (SOŠ mgp Rumburk) - při optimalizaci se obrátili se žádostmi o podporu také na sociální instituce. Podrobněji popsal provoz a organizaci SOŠ mediální grafiky a polygrafie v Rumburku.

p. Nykodým (Úřad práce Rumburk) - Šluknovský výběžek také postihla krize, od začátku roku je téměř 1.700 nezaměstnaných, jde ale o lidi, kteří byli zvyklí pracovat. Je málo volných míst, situace ve výběžku je alarmující. Co se týče absolventů, je mnoho žáků, kteří nastoupí na ÚP v 15ti letech a po 20ti letech se projevuje generace lidí, kdy ani jejich rodiče nejsou zvyklí pracovat. Ročně jde o 100 žáků, se kterými by se dalo pracovat, ale nemají možnost studovat, je to pro ně finančně náročné (např. dojíždění). Při optimalizaci se kdysi jednalo hlavně o ekonomické hledisko, nyní je to již o naplňování škol, problémem je duplicita oborů. Význam Střední odborné školy sociální ve Šluknově je velký pro sociálně slabší žáky. Předal starostům aktuální materiály o stavu nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) - nezaměstnanost řeší na své úrovni i sociální odbor KÚ.

p. Bernas (zastupitel ÚK) - souhlasí s pí Mgr. Boháčovou, co se týče ekonomické stránky optimalizace. Dříve také pracoval ve školství, mělo se investovat do učňovských míst, ne každý může být dobrý student. Není to jen o vzdělávání dětí, je to také o rodičích. Ekonomika školství, jak projednávali ve finanční komisi kraje, je opravdu špatná a jde o budoucnost pro děti, musí se myslet na příštích 10 - 15 let.

p. Ing. Jakubec (zastupitel ÚK) - má na starost školství, jde mu o krajské školství, sám je z Varnsdorfu. Poděkoval p. Bernasovi, že to řekl, jak to je.

p. Ing. Harašta (KÚ ÚK - OŠMT) - předvedl tabulku volných pracovních míst s meziroční změnou a audiovizuální materiály ohledně nezaměstnanosti, počtu volných míst, nedostatkových míst, srovnání nezaměstnanosti v krajích ČR. Ještě není uvedena zóna Triangle, kde bude asi 800 propuštěných osob.

p. Nykodým (ÚP Rumburk) - Ústecký kraj je asi na 7. místě v ČR v nezaměstnanosti.

p. Šálek (ČEZ Distribuce a. s. ) - spolupráce společnosti s VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu je dlouhodobá, vyjádření spol. ČEZ a. s. k optimalizaci škol bylo zasláno řediteli, p. Ing. Bc. Hodničákovi. Doporučují zachování samostatnosti této školy.

p. Mänzel (Staré Křečany) - mluvilo se o chybějících vysokoškolsky vzdělaných osobách, VOŠ a SPŠ je ve Varnsdorfu, pokud by vznikly optimalizací větší subjekty, mohla by zde vzniknout i vysoká škola. Určitě by se také měly zrušit duplicitní obory a podporovat žádané odbory, které zanikají.

p. Ing. Poláček (Varnsdorf) - škola má mít 400 studentů, aby mohla sama fungovat. Přesun žáků je i pro provoz města Varnsdorf z městského hlediska neopomenutelný. Byl by nerad, aby některé obory sloužily jen jako úkryt žáků před úřadem práce.

p. Ing. Kotulič (SŠSaCR Varnsdorf) - jde o propad počtu žáků v příštích letech a také o spolupráci škol se zaměstnavateli ve výběžku. Může se stát, že nebudou ani dobří řemeslníci ani dobří úředníci.

p. Mgr. Pokorný (Rumburk) - je nyní možnost narovnat školství, ale z dnešního jednání mu vyplynulo hlavně to, že by v jednom městě mohla být jen jedna střední škola, což je nepřijatelné.

p. Kopecký (Horní Podluží) - chce dnes vyzvat pracovníky KÚ, aby sdělili, jaké budou další kroky, jakou mají představu, jak se optimalizace středního školství rozhýbe.

p. Ovčáčík (Rybniště) - hlavní je klesající počet žáků, měla by tu vzniknout jedna škola.

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - dnešní setkání bylo informační, seznámili jsme se s projekty p. Ing. Bc. Hodničáka i p. Ing. Hricze a Ing. Kotuliče, celá záležitost není projednána, bude se nadále řešit. Pro starosty Šluknovského výběžku je prakticky nepodstatné, zda je škola jedna nebo jsou čtyři, ale je důležité, aby byly zachovány obory na úrovni středních škol. Názory zde slyšeli i zástupci kraje a zástupci zaměstnavatelů. Bylo to první seznamovací jednání, nyní je vše na odbornících a na tom, aby se shodli i ředitelé škol o budoucnosti žáků Šluknovského výběžku. Popřál zástupcům škol, aby se jim povedlo udržet školství v našem regionu na dobré úrovni.

Stanovisko: sdružení vzalo na vědomí informace o optimalizaci sítě středních škol ve Šluknovském výběžku, prezentace projektových záměrů, současnou vzdělávací nabídku středních škol a informace o nezaměstnaných absolventech.

3. Závěr jednání, společný oběd

p. Ing. Kořínek (Šluknov) - poděkoval přítomným a hostům za účast a ukončil jednání ve 12:10 hodin přestávkou na společné pohoštění.

Zapsala: Barbora Justová ml.

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku