Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení
z jednání předsednictva Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 10.10. 2000 na Městském úřadě ve Šluknově

Předsednictvo Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo a :

I.
doporučuje

a) Členské schůzi schválit na základě žádosti SBDO Průkopník Varnsdorf kandidaturu předsedy SPRŠ p. Jana Sembdnera, starosty Města Rumburka na funkci člena představenstva SBDO Průkopník Varnsdorf
b) Členské schůzi schválit návrh smlouvy o dílo mezi SPRŠ a projektovou kanceláří SAUL, s.r.o Liberec na realizaci "Územního generelu zaměřeného na rozvoj občanské vybavenosti a cestovního ruchu na Šluknovsku"
c) Členské schůzi SPRŠ rozhodnout o přijetí sponzorského daru ve výši 20. 000,- Kč od SČE, a.s. Děčín

II.
bere na vědomí

a) Informaci Ing. Korbelové, starostky obce Rybniště, o potvrzení přihlášky SPRŠ do Svazu cestovního ruchu DELITEUS
b) Informaci o žádosti SBDO Průkopník Varnsdorf o nominaci kandidáta na člena představenstva SBDO Průkopník Varnsdorf
c) Informaci o návrhu smlouvy o poskytování poradenských služeb Poradenskou neziskovou organizací Čistá energie, o. s., Polevsko 53, 471 16, IČO 70863962
d) Informaci o konání koordinační schůzky k přípravě Studie odpadového hospodářství pro Šluknovský výběžek. Schůzka se koná dne 17. 10. 2000 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Rumburku

III.
ukládá

a) Předsedovi Sdružení, p. Sembdnerovi, zařadit na program jednání SPRŠ dne 7. 11. 2000 v restauraci "U Suků" ve Vilémově následující body programu :
1. Kontrola usnesení z předcházejících jednání
2. Program obnovy venkova pro rok 2000 na Šluknovsku
3. Projednání návrhu smlouvy mezi SPRŠ a firmou SAUL, s.r.o Liberec
4. Projednání kandidatury předsedy SPRŠ na funkci člena představenstva SBDO Průkopník Varnsdof
5. Informace o Projektu AEP, Agendě 21 a realizaci projektů ER Nisa na Šluknovsku
6. Projednání návrhu smlouvy o poskytování poradenských služeb
7. Informace o postupu v záležitosti Studie odpadového hospodářství na Šluknovsku
8. Různé, usnesení, závěr
b) Předsedovi SPRŠ, p. Janu Sembdnerovi, aby ve vztahu k novým členům SPRŠ splnil úkoly uložené stanovami SPRŠ
c) Pozvat na jednání SPRŠ vládního zmocněnce pro rozvoj severozápadních Čech pana Hrubeše, Ing. Ivu Vyleťalovou, koordinátorku projektu AEP na Šluknovsku a představitele Obchodní akademie Rumburk

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku