Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení
z jednání předsednictva Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 22. 8. 2000 na Městském úřadě ve Šluknově

Předsednictvo Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo a :

I.
doporučuje

a) Rozhodnout o přijetí za členy SPRŠ (Agrární komora Děčín, Okresní hospodářská komora Děčín)
b) Rozhodnout o účastnících studijní cesty (Projekt příhraniční obnova venkova - ER Nisa)
c) Městu Rumburk a obci Staré Křečany zabývat se možným členstvím v některém z Mikroregionů Šluknovska
d) Projednat záležitost metodiček školního stravování na Šluknovsku (k 1. 1. 2001)

II.
bere na vědomí

a) Informaci p. Josefa Zosera, starosty obce Jiřetín pod Jedlovou, o průběhu realizace projektů z Programu obnovy venkova MMR pro rok 2000 na Šluknovsku
b) Informaci p. Josefa Zosera, starosty obce Jiřetín pod Jedlovou, o průběhu realizace projektu Mapa a turistický průvodce Mikroregionu Tolštejn financovaného z FMP Phare CBC ER Nisa
c) Informaci Ing. Anny Korbelové, starostky obce Rybniště, ve věci přípravy čtyř workshopů v rámci Agendy 21 na Šluknovsku v průběhu měsíců září - prosinec 2000
d) Informaci Ing. Šárky Kopáčkové, starostky Města Velký Šenov, ve věci usnesení vlády ČR ke změnám hranice okresů a krajů
e) Informaci p. Jana Sembdnera, starosty Města Rumburka, ve věci návštěvy Mgr. Rázgové, ředitelky Ústavu AV ČR pro ekopolitiku na Šluknovsku,

III.
ukládá

a) Předsedovi Sdružení, p. Sembdnerovi, zařadit na program jednání SPRŠ dne 5. 9. 2000 na Čtverci v Dolní Poustevně následující body programu :

  1. Kontrola usnesení z předcházejících jednání
  2. Program obnovy venkova pro rok 2000 na Šluknovsku
  3. Přijetí nových členů Sdružení
  4. Usnesení vlády ke změnám hranic okresů a krajů
  5. Informace o Projektu AEP, Agendě 21 a realizaci projektů ER Nisa na Šluknovsku
  6. Záležitost metodiček školního stravování
  7. Studijní cesta v rámci projektu příhraniční obnovy venkova ER Nisa
b) Předsedovi Sdružení, p. Sembdnerovi :
  - projednat s ARR ER Nisa koordinaci projektu značení cyklotras na Šluknovsku
  - projednat s Městem Mikulášovice úhradu členského příspěvku SPRŠ za rok 2000
  - účastnit se slavnostního otevření nové expozice ZOO Děčín dne 31. 8. 2000
  - předložit na příštím zasedání Rady ER Nisa návrh účastníků studijní cesty v rámci projektu příhraniční obnovy venkova ER Nisa

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku