Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení
z jednání předsednictva Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 8.6.2000 na Městském úřadě ve Šluknově

Předsednictvo Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo:

II.
doporučuje

 1. Vést další jednání s partnery ze Spolkové republiky Německo ve věci podílu německé strany na projektu cyklotras ve Šluknovském výběžku
 2. Uzavřít smlouvu na poradenskou a konzultační činnost ve prospěch SPRŠ s právnickou, popř. fyzickou osobou (v souvislosti se schválenou dotací z Ministerstva pro místní rozvoj)
III.
bere na vědomí

 1. Informaci starostky obce Rybniště, Ing. Korbelové, o schválených projektech z Programu obnovy venkova MMR pro rok 2000 na Šluknovsku
 2. Informace starosty města Šluknova, Ing. Kořínka, o postupu v projektech spolufinancovaných z PHARE CBC ve městě Šluknově
IV.
ukládá

 1. Předsedovi Sdružení, p. Sembdnerovi, zařadit na program jednání SPRŠ dne 20. 6. 2000 v Krásné Lípě následující body programu :
  1. Kontrola usnesení z předcházejících jednání
  2. Program obnovy venkova pro rok 2000 na Šluknovsku
  3. Vystoupení Okresního požárního rady Dr. Jirků
 2. Předsedovi Sdružení, p. Sembdnerovi, pozvat na jednání SPRŠ Okresního požárního radu, Dr. Jirků

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku