Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení
z jednání SPRŠ,
konaného dne 15.5.2001 v Restauraci Vídeň ve Starých Křečanech
Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :
I.
Bere na vědomí:
 1. Kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání SPRŠ a ze dne 3.4.2001
 2. Informace týkající se postupu projektu "Záchrana podstávkových domů" předložené p.Novotným,p.Zoserem,p.Navrátilem , p.Mgr.Sudkem a Ing.Vyleťalovou
 3. Informaci o přijetí grantu na pilotní projekt Místní agendy 21 v Děčínském regionu,předloženou pí.Bc.Tomikovou,Bc.Salovem a p.Sembdnerem
 4. Informace Dr.Štědry a p.Dudky o činnosti poradenské firmy OPS Čistá energie a o postupu realizace projektu "Infosystém cyklotras Šluknovska"
 5. Informace o činnosti Rady hospodářsko-ekonomického rozvoje Šluknovska, předložené p.Darkem Švábem,místostarostou města Rumburka a Dr.Štědrou a p.Dudkou
 6. Informace o postupu projektu "Vlastivěda Šluknovského výběžku", předložené p.Navrátilem, starostou obce Chřibská
 7. Informace o průběhu jednání Valné hromady Euroregionu Nisa ,konané dne 27.4.2001 v Liberci, předložené nově zvoleným místopředsedou ERN p.Josefem Zoserem, starostou obce Jiřetín pod Jedlovou a Ing.Šárkou Kopáčkovou, starostkou města Velký Šenov, nově zvolenou členkou Rady ERN
 8. Informace pana Kurandy ve věci ukončení projektu "Značení cyklotras na Šluknovsku"
 9. Informace k vývoji ekonomiky SPRŠ/závazky, pohledávky, členské příspěvky a ostatní příjmy,předložené předsedou SPRŠ p.Janem Sembdnerem
 10. Informace o nabídce RRA a.s. Most na získání akcionářského podílu v souvislosti s restrukturalizací vlastnických vztahů v uvedené společnosti,v předloženém znění
II.
Ukládá:
 1. Ing.Anně Korbelové,starostce obce Rybniště a Ing.Milanu Kořínkovi,starostovi města Šluknova,místopředsedům SPRŠ koordinovat další postup projektu "Infosystém cyklotras Šluknovska"
 2. Janu Sembdnerovi,starostovi města Rumburka a předsedovi SPRŠ, zařadit na pořad příštího jednání SPRŠ jako samostatný bod jednání projekt"Záchrana podstávkových domů"
 3. Ing.Anně Korbelové,starostce obce Rybniště a p.Josefu Zoserovi,starostovi obce Jiřetín pod Jedlovou,předložit na příštím jednání SPRŠ komplexní vyúčtování a hodnocení průběhu realizace projektu "Značení cyklotras na Šluknovsku"
 4. Janu Sembdnerovi,starostovi města Rumburka a předsedovi SPRŠ, projednat bezodkladně předání cyklotras na Šluknovsku do správy Klubu českých turistů a to ve smyslu smlouvy uzavřené mezi SPRŠ a KČT
 5. Předsednictvu SPRŠ, předložit na příštím jednání vyúčtování nákladů za účast měst a obcí Šluknovska na výstavě Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou
 6. Členům SPRŠ, předložit bezodkladně informativní materiály o jednotlivých městech a obcích Šluknovska/materiály budou použity do projektu Vlastivěda Šluknovského výběžku / a to k rukám ředitele Obchodní akademie Rumburk Ing.Melichara,popř.na Obecní úřad Chřibská
 7. Janu Sembdnerovi,starostovi města Rumburka a předsedovi SPRŠ,pozvat na příští jednání SPRŠ pp.Manfreda Hellmicha z RRA Most a Jiřího Wiesnera z ARREL Ústí nad Labem
 8. Janu Sembdnerovi,starostovi města Rumburka a předsedovi SPRŠ,podepsat smlouvu o poskytování internetových služeb mezi Sdružením Interdata Rumburk a SPRŠ a to po zapracování připomínek
 9. Janu Sembdnerovi,starostovi města Rumburka a předsedovi SPRŠ,podepsat smlouvu s WS Atkins Consultants Ltd. Woodcote Grove,Ashley Road Epson,KT 18 5BW UK,v rámci které budou sjednány podmínky pro práce a služby projektu "Cestou uplatnění Místní agendy 21 k udržitelnému rozvoji Děčínského regionu"
 10. Janu Sembdnerovi,starostovi města Rumburka a předsedovi SPRŠ,pozvat na příští jednání SPRŠ zástupce STURŠ p.Čáchu, p.Novotného a Ing.Vyleťalovou k projednání projektu"Záchrana podstávkových domů"
 11. Panu Jaroslavu Tomáškovi, starostovi Města Varnsdorfu, zahájit jednání s příslušnými orgány ohledně legislativního řešení problému dovozu motorových vozidel
III.
Schválilo:
 1. Přistoupení SPRŠ k projektu "Cestou uplatnění Místní agendy 21 k udržitelnému rozvoji Děčínského regionu"
 2. Složení místního řídícího výboru citovaného projektu : Miloslava Tomiková,Anna Korbelová,Milan Kořínek,Milan Janoušek,Jan Eichler,Pavel Schwarz,Marek Mráz,Tomáš Salov,Jan Čácha,Jan Sembdner,Milan Hulán,Jan Kupec a Petr Hodboď
 3. Složení skupiny odborných konzultantů citovaného projektu : Jiří Benedikt,Vladimír Medek,Lubomír Paroha,Marie Tichá , Romana Cermanová ,Vladimír Lipský.
 4. Smlouvu o poskytování internetových služeb uzavřenou mezi Sdružením Interdata Rumburk a SPRŠ a to se zapracovanými připomínkami

IV.
Pověřilo

Místní řídící výbor projektu Místní agendy 21 řízením o koordinací uvedeného projektu

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku