Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 16. 5. 2000 v Doubici

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo:

I.
bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení z předcházejících jednání
 2. Informaci předsedy Sdružení, p. J. Sembdnera, o "Agendě 21"
 3. Návrh společnosti Ingeo na založení tzv. Lužické komunální společnosti
 4. Informaci předsedy Sdružení, p. J. Sembdnera, o postupu projektu plynofikace, programu obnovy venkova, fondu malých projektů, přeshraniční obnovy venkova a fondu malých infrastrukturálních projektů
 5. Informaci Ing. Pavla Lampy o transformaci SPRŠ
II.
ukládá

 1. Členům Sdružení poskytnout Studii rozvoje Šluknovského výběžku základním a středním školám v jednotlivých městech a obcích a veřejným a školním knihovnám
 2. Předsedovi Sdružení, p. J. Semdberovi, podepsat předložený návrh smlouvy o pronájmu ultrazvukového inhalátoru a to po zapracování připomínek
 3. Předsedovi Sdružení, p. J. Sembdnerovi, uspořádat na téma nakládání s komunálním odpadem na Šluknovsku kulatý stůl (uskuteční se dne 14. 6. v zasedací místnosti MěÚ Rumburk od 14:00 hodin)
 4. Předsedovi Sdružení, p. J. Sembdnerovi, zahájit jednání s Agrární komorou Děčín o případném členství v SPRŠ
 5. Ing. Korbelové, místopředsedkyni Sdružení, odeslat přihlášku SPRŠ do Svazu cestovního ruchu Deliteus
III.
schválilo

 1. O konání příštího SPRŠ dne 20. 6. 2000 v 9:00 hodin v restauraci Vlčí hora (zajistí město Krásná Lípa)
 2. O úhradě členského příspěvku SPRŠ do Svazu cestovního ruchu Deliteus

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku