Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení
z jednání předsednictva Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 25. 4. 2000 na Městském úřadě v Rumburku

Předsednictvo Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo:

II.
doporučuje

 1. Transformaci SPRŠ na dobrovolný svazek obcí v kontextu probíhající reformy veřejné správy, členství města obcí v euroregionech, tvorby krajských samospráv a dalších orgánů VÚSC Ústí nad Labem.
 2. Transformaci provést na základě návrhů poradce Ing. Pavla Lampy rovněž v kontextu účinnosti a platnosti nového zákona o obcích v průběhu měsíců června až října roku 2000
 3. Projednat v orgánu SPRŠ změnu systému vybírání členských příspěvků měst a obcí
III.
bere na vědomí

 1. Připomínky starostů měst a obcí Mikroreginu Tolštejn ve věci požární ochrany měst a obcí a SDH měst a obcí
 2. b) Informaci o záměru Mikroregionu Tolštejn přijmout absolventa na absolventskou praxi s následujícími podmínkami :
  • pracovní poměr na dobu neurčitou
  • středoškolské vzdělání
  • znalost práce PC
  • čerpání dotace ÚP Děčín a programu obnovy venkova MMR ČR
  • úhrada cestovného z rozpočtu Mikroreginu Tolštejn

IV.
ukládá

 1. Předsedovi sdružení, p. Janu Sembdnerovi, připravit časový harmonogram transformace SPRŠ, stanovy, statut SPRŠ ve spolupráci s poradcem a OkÚ

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku