Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení

z jednání SPRŠ,
konaného dne 6. 3. 2001 v restauraci "Ráj poutníků" v Mikulášovicích

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :

I.
bere na vědomí

a) Informaci ředitele TS Rumburk, s.r.o pana Ing. Jana Reisera a zástupce firmy ASP služby, pana Sekery, ke strategii a koncepci uvedených firem v oblasti nakládání a likvidace komunálního odpadu na Šluknovsku v dalším období
b) Informaci zástupců firmy Marius Pedersen a.s. a firmy Ingeo, s.r.o, pana Ing. Pavla Borůvky a pana Ing. Martina Šimerdy, týkající se koncepce a strategie uvedených firem v oblasti nakládání a likvidace komunálního odpadu na Šluknovsku v příštím období
c) Informaci o přípravě expozice měst a obcí Šluknovska na výstavě Euroregion TOUR v Jablonci nad Nisou ve dnech 22. - 24. 3. 2001
d) Informaci zástupců Agrární komory Děčín o přijímaných preventivních opatření k omezení nebezpečí šíření nákazy slintavky a kulhavky na Šluknovsku

II.
uložilo

a) Členským městům a obcím uhradit do 31. 3. 2001 příspěvky na účast na výstavě Euroregion TOUR 2001 a to v následující struktuře:
Obec do 500 obyvatel 500,- Kč
Obec nad 500 obyvatel 2.000,- Kč
Město 3.500,- Kč

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku