Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení
z jednání předsednictva Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 1. 3. 2000 na Městském úřadě ve Šluknově

Předsednictvo Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo:

I.
vyjadřuje

  1. podporu realizaci sub projektu rozvojové studie venkovských mikroregionů na Šluknovsku (projekt Nisa - Přeshraniční rozvoj venkova č. CZ 9701/0502
II.
doporučuje

  1. utvořit pracovní skupinu k realizaci citovaného subprojektu rozvojové studie venkovských mikroregionů (Ing. Korbelová, Ing. Kořínek, p. Sembdner, p. Čácha, p. Zoser)
III.
bere na vědomí

  1. informaci Ing. Korbelové k přípravě programu Agenda 21 v okrese Děčín
  2. konání schůzek k Agendě 21 dne 6. 3. 2000 v Lipové u Šluknova a 7.3. 2000 ve Šluknově
IV.
ukládá

  1. předsedovi Sdružení p. Sembdnerovi pozvat na další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska zástupce OkÚ, Euroregionu Nisa a sdělovacích prostředků
V.
schvaluje

  1. návrh programu příštího jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska takto :

  9:00 zahájení a úvod
  9:15   9:30 kontrola usnesení z předcházejících jednání
  9:30 10:00 kolektivní členství Sdružení v Euroregionu Labe
10:00 11:30 předání studie rozvoje Šluknovského výběžku (agentura Meta) za účasti sděl. prostředků a diskuse ke studii
11:30 12:30 oběd
12:30 13:30 žádosti do programu obnovy venkova, postup projektu plynofikace, projekty Euroregionu Nisa (turistické stezky - grant)
13:30 15:00 diskuse a různé
15:00 závěr jednání

Místo konání a termín : Kulturní dům ve Šluknově (na náměstí) dne 28. 3. 2000 od 9:00 hodin.

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku