Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

Usnesení

z jednání SPRŠ,
konaného dne 13. 2. 2001 v restauraci "Zátiší" v Rumburku

Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ) projednalo a :

I.
bere na vědomí

a) Splnění úkolů z předcházejících jednání SPRŠ
b) Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2001
c) Žádosti podané do POV pro rok 2001
d) Informace o realizaci projektu s firmou SAUL, s.r.o Liberec
e) Informaci z jednání Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
f) Informaci z jednání s Lesy ČR
g) Informaci o zahájení jednání s firmou ECO COM na Šluknovsku
h) Informaci o jednání členů ZM a ZO Mikroregionu Tolštejn
i) Informaci o možnostech financování komunálních projektů komerční bankou
j) Informaci ředitele divadla Ústí nad Labem
k) Informaci zvolených členů zastupitelstva Ústeckého kraje (za Šluknovsko)
l) Informaci pana Trägera, starosty obce Eibau
m) Informaci o podpisu smlouvy s Firmou pana Glasera

II.
ukládá

a) Panu Janu Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ, zajistit kontaktní adresy, e-mailové a telefonní spojení vč. mobilních operátorů na členy Zastupitelstva Ústeckého kraje zvolené za Šluknovsko,
b) Panu Janu Sembdnerovi, předsedovi SPRŠ a Mgr. Milanu Sudkovi, starostovi Krásné Lípy, projednat problematiku spolupráce se sdružením obcí v SRN/Podpůrný spolek pro rozvoj hraničního regionu Horní Mandava/prameny Sprévy/ na samostatném jednání s předsedou spolku panem Trägerem, starostou obce Eibau,
c) Předsedovi SPRŠ, panu Janu Sembdnerovi, připravit uzavřené jednání SPRŠ k otázce nakládání a hospodaření s komunálním odpadem na Šluknovsku,
d) Předsedovi SPRŠ, panu Janu Sembdnerovi, koordinovat postup měst, obcí SPRŠ a mikroregionu v záležitosti účasti Šluknovska na výstavě Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou,

e) Předsedovi SPRŠ, panu Janu Sembdnerovi, a předsednictvu SPRŠ připravit
f) reprezentativní jednání SPRŠ za účasti představitelů územní samosprávy, státní správy a podnikatelské veřejnosti za účelem zpracování strategického, koncepčního materiálu na téma : "Koncepce dalšího rozvoje Šluknovského výběžku v rámci Ústeckého kraje".
g) Předsedovi SPRŠ, panu Janu Sembdnerovi, pokračovat v jednání s firmou Interdata Rumburk ohledně úhrady za poskytované internetové služby v roce 2001

III.
rozhodlo

a) O konání příštího SPRŠ dne 6.3. 2001 v 9:00 hodin v restauraci "Ráj poutníků" v Mikulášovicích
b) Uhradit závazek v částce 2.100,- Kč firmě Interedata Rumburk (za rok 2000)
c) Uhradit závazek v částce 10. 000,- Kč obci Staré Křečany
d) Uhradit závazek v částce 2. 750,- Kč obci Vilémov
e) Uhradit závazek v částce 4. 410,- Kč firmě pana Glasera /vše z rozpočtu SPRŠ/.

Pozn: Přílohou usnesení je soupis žádostí zpracovaných pro města a obce Šluknovska v rámci dotačních titulů POV a SZ 2001

 

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku