Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení
z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 8. 2. 2000 v Kinokavárně v Dolním Podluží

Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo:

I.
BERE NA VĚDOMÍ

 1. kontrolu usnesení z předcházejících jednání,
 2. informaci zástupce ředitele Národního parku České Švýcarsko, p.Mgr.Boušky,
 3. informaci zástupce ředitele Okresního policejního ředitelství v Děčíně, p.Chaloupky
 4. informace přednosty OkÚ Děčín, Ing.Benedikta
 5. návrhy Agentury META ve věci dokončení studie rozvoje Šluknovska,
 6. žádosti Farní charity v Rumburku a Klubu českých turistů Rumburk o příspěvek na svou činnost,
 7. informace p.Jaroslava Tomáška, starosty města Varnsdorf, o připravované návštěvě p.Vladimíra Špidly,
 8. informace p.ing.Korbelové, starosty obce Rybniště o Lokální agendě 21,
 9. informaci p.Josefa Zosera, starosty obce Jiřetín p.J., o slavnostním předání projektu Realizačního plánu rozvoje cestovního ruchu svazku obcí Mikroregionu Tolštejn dne 15.2.2000,
 10. informaci p.Josefa Pecinovského, starosty obce D.Podluží, o přípravě jednání Miniregionu Mandava - Spréva, dne 5.5.2000 (zajistí obce D.Podluží a Jiřetín).
II.
SCHVALUJE

 1. způsob prezentace Sdružení pro rozvoj Šluknovska na internetu - varianta textová ( zpracuje firma Interdata Rumburk),
 2. předložené návrhy projektů, které budou podány do Programu obnovy venkova MMR ČR pro rok 2000 (projekty Sdružení pro rozvoj Šluknovska a Mikroregionu Tolštejn a Sever).
III.
ZAMÍTLO

 1. návrh firmy Interdata Rumburk na zpracování grafické varianty prezentace Sdružení pro rozvoj Šluknovska na Internetu.
IV.
ROZHODLO

 1. o změně stanov Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
 2. o konání příštího jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (po upřesnění 28. března 2000).
V.
DOPORUČUJE

 1. na dalších jednání sdružení se zabývat myšlenkou členství měst a o obcí Šluknovska v Euroregionu Labe (popř. vyhodnotit možnost kolektivního členství sdružení v ERL)
VI.
UKLÁDÁ

 1. předsedovi sdružení, p.Sembdnerovi,. předsedovi sdružení Mikroregionu Tolštejn, p.Zoserovi, a předsedovi sdružení Mikroregionu Sever, p.Čáchovi, připravit žádosti do Programu obnovy venkova a prostřednictvím Okresního úřadu Děčín je podat do termínu 21.2.2000 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
 2. místopředsedkyni sdružení, Ing.Korbelové, a Ing.Kopáčkové připravit schůzku k projednání místní agendy 21 (schůzka se uskuteční dne 6.3.2000 ve 13,00 hodin v restauraci U Pytláka v Lipové),
 3. předsednictvu sdružení stanovit na své další schůzce termín a místo konání a program dalšího Sdružení pro rozvoj Šluknovska.Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku