Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 17. prosince 2004 v Kulturním domě ve Šluknově


Program jednání:
1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Komunitní plán - stanovisko sdružení k jeho sestavení
3. Diskuse, různé - připomínky starostů
4. Situace ve veřejné dopravě
- Vznik nové společnosti, návrh krajského řešení veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku
- Žádosti o udělení licencí na autobusové tratě
5. Přestávka
6. Závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o průběhu prací na komunitním plánu.
1.2 Informace o situaci ve veřejné dopravě, o proběhlém výběrovém řízení na dopravce, o návrhu krajského řešení veřejné dopravy ve Šluknovském výběžku.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 17.12.2004.
2.2 Proplacení nákladů spojených s jednáním Delitea v Jiřetíně pod Jedlovou z prostředků SPRŠ.
2.3 Prezentaci SPRŠ na veletrhu Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou formou expozice (pronájmu plochy) s rozpočtem do 30.000,--Kč.
2.4 Zadání zhotovení menší repliky "Milanovy ceny" pro oceněného. Originál ceny bude ponechán jako putovní.

3. Sdružení ukládá:

27/04 Zaslat do 24.12.2004 p. Divišovi na MěÚ Rumburk připomínky ke komunitnímu plánu.
Zodpovídají: starostové obcí
28/04 Proplatit náklady spojené s jednáním Delitea v Jiřetíně pod Jedlovou z prostředků SPRŠ.
Zodpovídá: pí Hoťová

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku