l> Sdružení pro rozvoj Šluknovska - Usnesení sdružení
Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 6. listopadu 2009
v Campu Valdek ve Starých Křečanech

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2. Tour de Feminin - další ročník cyklistického závodu žen – p. Ing. Jiří Vích
3. Lokální partnerství Šluknovsko, agentura pro sociální začleňování – p. Ing. Kořínek
4. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín – p. Josef Zoser, předseda HSRD
5. Situace ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku – krajská koncepce rozvoje zdravotnictví (orientačně), lékařská pohotovost, zubní pohotovost, záchytná stanice, výstavba nového centra pro RLP v Rumburku - Ing. Petr Severa, ved. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK
6. Diskuse, různé, připomínky starostů
7. Závěr jednání, společný oběd

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o průběhu 22. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2009.
1.2 Informace o činnosti Regionálního informačních centra ve Šluknově a plánované účasti na veletrzích cestovního ruchu.
1.3 Informace o projektu Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování a o novém katalogu Komunitního plánovaní na Šluknovsku pro roky 2009 – 2013.
1.4 Informace o činnosti Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.
1.5 Informace o situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku v oblasti chybějících stomatologických pohotovostí, chybějících lékáren a protialkoholních záchytných stanic.
1.6 Termín a místo příštího jednání v pátek 22. ledna 2010 v Dolní Poustevně, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 8:30 hodin.
1.7 Informace a připomínky členů.

2.Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání dne 6. listopadu 2009.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ