Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 21. listopadu 2008
v restauraci U Krkovičky v Brtníkách u Starých Křečan

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2.
SPRŠ a výsledky senátních a krajských voleb - starostové, krajští zastupitelé
3.
Tour de Feminin 2008 - informace o průběhu závodu - p. Ing. Vích
4.
Vlastivěda Šluknovského výběžku - informace o prodeji, požadavek autorů o vydání pověstí Šluknovska
5.
Internetový portál Šluknovska - p. Marek Douša
6.
Přestávka
7. Opravy komunikací ve Šluknovském výběžku
8. Příprava rozpočtu sdružení na rok 2009 - základní akce
9.
Milanova cena za rok 2008 - návrh na udělení - starostové
10.
Volby vedení SPRŠ na období 2008 - 2010 - starostové
11.
Diskuse, různé, připomínky starostů
- ostatní informace
12.
Společný oběd, závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Výsledky senátních a krajských voleb a aktuální politickou situaci v kraji.
1.2
Informace o průběhu mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2008.
1.3
Informace o stavu prodeje Vlastivědy Šluknovského výběžku.
1.4 Informace o novém internetovém portálu Šluknovska
www.vybezek.eu ; zřízeném p. Markem Doušou.
1.5
Informace o probíhajících opravách komunikací ve Šluknovském výběžku.
1.6 Informace o přípravě rozpočtu SPRŠ na rok 2009.

1.7 Termín a místo příštího jednání v pátek 16. ledna 2009 v Doubici, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

1.8
Informace a připomínky členů sdružení.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 21. listopadu 2008.
2.2 Vyplacení odměny za rok 2008 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi, ve výši 6 tis. Kč.

2.3
Vyplacení odměny za rok 2008 zapisovatelce sdružení, sl. Justové, ve výši 3 tis. Kč.
2.4
Vyplacení odměny za rok 2008 ekonomce sdružení, pí Hoťové, ve výši 2 tis. Kč.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Zaslat Zastupitelstvu Ústeckého kraje dopis s nabídkou členství starostů Šluknovského výběžku ve výborech a komisích krajského zastupitelstva.
3.2 Udělit Milanovu cenu za rok 2008 p. Josefu Zoserovi, starostovi Jiřetína pod Jedlovou, za jeho dlouhodobou a úspěšnou práci pro Šluknovský výběžek.

4. Sdružení zvolilo:

4.1 P. Ing. Milana Kořínka, starostu města Šluknov, předsedou SPRŠ pro volební období 2008 - 2010.
4.2 P. Stanislava Hladíka, starostu města Mikulášovice, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2008 - 2010.
4.3 P. Karla Dubského, místostarostu města Varnsdorf, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2008 - 2010.

5. Sdružení ukládá:

14/08 Zjistit bližší informace k nabídce na vydání knihy Pověsti Šluknovského výběžku od autorů Vlastivědy Šluknovského výběžku.
Zodpovídá: předseda, p. Ing. Kořínek
15/08 Proplatit odměny za rok 2008 předsedovi sdružení, p. Ing. Kořínkovi - ve výši 6 tis. Kč, zapisovatelce sdružení, sl. Justové - ve výši 3 tis. Kč. a ekonomce sdružení, pí Hoťové - ve výši 2 tis. Kč.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ