Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 24. listopadu 2006 v rekreačním středisku SETUZA v Jiřetíně pod Jedlovou

Program jednání:

1.Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.Informace o výsledcích komunálních voleb
3.Členství SPRŠ v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín – p. J. Zoser
4.Volby nového vedení SPRŠ pro období 2006 - 2008
5.Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
6.Příprava rozpočtu na rok 2007, návrhy akcí, které budou financovány
7.Přestávka
8.Společnost Korekt spol. s r. o. – asfalty, nabídka prací a technologie – p. Holec
9.Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS – p. Pecinovský, p. Raichart, pí Ing. Hamplová
10.Diskuse, různé
Připomínky starostů
Ostatní informace
11.Závěr jednání
12.Společný oběd

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Výsledky komunálních voleb v obcích Šluknovského výběžku v říjnu 2006.
1.2 Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – listopad 2006.
1.3 Nabídku společnosti Korekt spol. s r. o., která se zabývá údržbou a opravami pozemních komunikací.
1.4 Aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko.
1.5 Aktuální informace o situaci v dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku.

2. Sdružení schválilo:
2.1 Program jednání dne 24. listopadu 2006.
2.2 Účast SPRŠ v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín pro období 2006 – 2008.
2.3 Navýšení členských příspěvků od r. 2007 o 0,50 Kč na občana, tato změna Stanov SPRŠ bude projednána na příštím zasedání sdružení.
2.4 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 12.01.2007 v Chřibské, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8:30 hodin.

3.Sdružení rozhodlo:
3.1 Projednat rozpočet SPRŠ na rok 2007 na příštím zasedání.
3.2 Nezúčastnit se veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech v lednu 2007.

4.Sdružení pověřuje:
4.1 Předsedu sdružení zastupováním SPRŠ v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín pro období 2006 – 2008.

5.Sdružení zvolilo:
5.1 P. Ing. Milana Kořínka, starostu města Šluknov, předsedou SPRŠ pro volební období 2006 – 2008.
5.2 P. Stanislava Hladíka, starostu města Mikulášovice, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2006 – 2008.
5.3 P. Karla Dubského, místostarostu města Varnsdorf, místopředsedou SPRŠ pro volební období 2006 – 2008.

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ