Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 25. listopadu v restauraci Dolina ve Vilémově

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4. Regionální funkce Městské knihovny Děčín - omezení financí z KÚ - p. Ing. Kořínek
5. Televizní signál - problémy s německým digitálním rádiem - p. Ing. Kořínek
6. Přestávka
7. Dopravní obslužnost, návrhy na rušení některých tratí ve výběžku - odbor dopravy KÚ KÚ, pověřené město III. stupně
8. Diskuse, různé
   - Připomínky starostů
9. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.
1.2 Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - říjen 2005.
1.3 Informace společnosti Biotech progress a. s. Ústí nad Labem ohledně možnosti výstavby biorafinérie na vědomí s tím, že starostové budou v případě zájmu společnost kontaktovat.
1.4 Informace zástupce o. p. s. České Švýcarsko o návrhu koncepce dopravní obslužnosti ve Šluknovském výběžku na vědomí.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 25.11.2005.
2.2 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20.01.2006 v Chřibské. Místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek je v 8.30 hodin.
2.3 Proplacení faktury Agentury Tolštejnského panství za presentaci na veletrhu Madi Travel 2005.
2.4 Ponechání zakázky na výrobu tvarovaných pohlednic p. Stejskalovi s tím, že pokud nebude během ledna 2006 v tisku, bude předána jinému zpracovateli. Případné další smlouvy o dílo se budou s p. Stejskalem sjednávat písemně.

3. Sdružení ukládá:

3.1 Zaslat na KÚ ÚK dopis se stanoviskem SPRŠ ke snižování dotací na regionální činnost Městské knihovny v Děčíně. Před tím se zjistí všechny potřebné informace od p. Zoubka a od vedoucích knihoven v obcích SPRŠ. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
3.2 Zaslat dopis hejtmanovi KÚ ÚK ohledně problému televizního signálu ve Šluknovském výběžku. Dále také Českému telekomunikačnímu úřadu, televizním stanicím ČT 2, NOVA a Prima. Bude se požadovat urychlení digitalizace televizních signálů. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
3.3 Svolat do konce roku jednání ohledně dopravní obslužnosti se zástupci kraje. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
3.4 Zaslat hejtmanovi kraje dopis s vyjádřením nespokojenosti s prací Odboru dopravy KÚ ÚK s konkrétními připomínkami. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku