Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 26. listopadu 2004 v Městské knihovně v Rumburku


Program jednání: 1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
4. Výsledky voleb do zastupitelstva kraje, seznámení s novými zastupiteli
5. Zlepšení vodohospodářských poměrů - průběžná informace o projektu - p. Šváb
6. Přestávka
7. Deliteus - otázka dalšího setrvání SPRŠ v této organizaci, jiný způsob prezentace SPRŠ pro veřejnost
8. Integrovaný dopravní systém kraje - návrh, dopravní obslužnost
9. Diskuse, různé:
- Další připomínky starostů
- Ostatní informace
- Návrhy na Milanovu cenu
10. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.
1.2 Informaci o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - říjen 2004.
1.3 Informace p. Ing. Vícha o mezinárodním cyklistickém závodu Tour de Feminin.
1.4 Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
1.5 Informace zástupce Policie ČR Děčín, p. plk. Chaloupky, o situaci ohledně možných změn v obvodních odděleních policie a dopravní policie.
1.6 Informace o průběhu prací na projektu na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.
1.7 Informace o novém integrovaném dopravním systému Ústeckého kraje.
1.8 Informace o firmě Cleanway z Löbau, která se zabývá svozem separovaného odpadu.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Doplněný program jednání sdružení dne 26.11.2004.
2.2 Účast SPRŠ ve Svazu cestovního ruchu Deliteu pro rok 2005.
2.3 Účast SPRŠ na výstavě Euroregion Tour 2005 v Jablonci nad Nisou.
2.4 Proplacení cestovních nákladů pí Ing. Hamplové v souvislosti se zastupování SPRŠ na pracovní schůzce Euroregionu Tour v Jablonci nad Nisou dne 30.11.2004.
2.5 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SPRŠ na vydání publikace o Šluknovském výběžku pí Mgr. Taťány Březinové.
2.6 Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 14.01.2005 v Lipové. Začátek je v 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Udělit "Milanovu cenu" za rok 2004 p. Jaroslavu Foldynovi.

4. Sdružení pověřuje:

4.1 Pí Ing. Hamplovou zastupováním SPRŠ na pracovní schůzce Euroregion Tour dne 30.11.2004 v Jablonci nad Nisou.

5. Sdružení doporučuje:

5 .1 Obsadit p. Jiřího Suchardu do Komise pro krizové řízení ÚK jako zástupce za SPRŠ.

6. Sdružení ukládá:

23/04 Namnožit namnožit CD Vlastivědy a rozeslat je ostatním členům sdružení.
     Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
24/04 Proplatit cestovní náklady pí Ing. Hamplové ze schůzky dne 30.11.2004 v Jablonci nad Nisou.
     Zodpovídá: pí Hoťová
25/04 Proplatit příspěvek na publikaci pí Mgr. Taťány Březinové ihned po obdržení faktury.
     Zodpovídá: pí Hoťová
26/04 Napsat na KÚ ÚK dopis za SPRŠ s doporučením p. Jiřího Suchardy na obsazení do Komise pro krizové řízení ÚK.
     Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku