Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 21. listopadu 2003 v Kulturním domě ve Šluknově

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
 4. Systém komunitní sociální péče na Šluknovsku – p. Ing. Lampová
 5. Zimní údržba komunikací na Šluknovsku – zástupce odboru dopravy KÚ
 6. Přestávka
 7. Aktuální informace o vývoji SVS a.s. – p. Ing. Jemelka, p. Ing. Poláček
 • Informace z Tolštejnského panství – p. Ing. Hamplová
 1. Návrhy případných změn stanov SPRŠ
 2. Volby vedení Sdružení pro rozvoj Šluknovska na období 2003 až 2005
 3. Diskuse, různé:
 • připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
 1. Informaci o plnění úkolů z minulých jednání.
  Úkol podle bodu č. 4.6 - Pozvat na jednání, na kterém by se projednaly možnosti získání dotací na výstavbu vodovodu z Chřibské do Mikulášovic a Lobendavy, zástupce SVS a.s. Teplice. Zodpovídá: p. Ing. Kořínek, p. Ing. Jemelka – termín prodloužen na začátek roku 2004.
 2. Možnost připomínkování plánu údržby komunikací ve Šluknovském výběžku, a to do konce srpna každého roku. Požadavky na změny plánu údržby komunikací mohou starostové směřovat na pověřené úřady 2. stupně nebo přímo na KÚ ÚK – odbor dopravy. Lze je podávat za obce i prostřednictvím SPRŠ.
 3. Informace o současné situaci v Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.
 4. Informace o činnosti Tolštejnského panství.
 5. Informace ohledně současného stavu APP ve Šluknovském výběžku.
 6. Informace o projektu SčVK a.s.

2. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 21. listopadu 2003.
  2. Vytvoření komunitního plánu sociální péče pro Šluknovský výběžek.
   Dále schválilo vytvoření pracovní skupiny pro tento úkol.
  3. Proplacení doplatku za náklady na účast na výstavu Madi Travel Market 2003 Agentuře Pohoda p. Ing. Hamplové ve výši 2.400,-Kč.
  4. Změny stanov SPRŠ pro volební období 2003 – 2005 dle návrhu.
  5. Volbu předsednictva SPRŠ pro volební období 2003 – 2005.
   Do předsednictva SPRŠ byli jednomyslně zvoleni:
 • předseda – p. Ing. Milan Kořínek,
 • místopředseda – p. Ing. Jemelka,
 • místopředseda – p. Pecinovský.
  1. Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 20.1.2004 v Jiříkově, místo bude upřesněno v pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.
Sdružení rozhodlo:
  1. Odložit informace o stavu hospodaření SPRŠ na příští jednání.
  2. Zřídit pracovní skupinu pro vyřízení záležitostí APP ve Šluknovském výběžku.

Sdružení ukládá:

 1. Proplatit doplatek za náklady na účast na výstavu Madi Travel Market 2003 Agentuře Pohoda p. Ing. Hamplové ve výši 2.400,-Kč.
  Zodpovídá: pí Hoťová
 2. Předat p. Ing. Hamplové kalendář kulturních a společenských akcí obcí na rok 2004.
  Zodpovídá: starostové
 3. Předat písemné požadavky obcí na zapůjčení mobilního pódia na rok 2004.
  Zodpovídá: starostové

 
Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku