Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

U S N E S E N Í

z jednání dne 22. října 2010

v Domě kultury ve Šluknově

Program jednání:

1.             Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

3.             Výsledky komunálních voleb 2010

4.             Další činnost SPRŠ v období 2010 až 2014

5.             Milanova cena za rok 2010

6.             Diskuse, různé, připomínky starostů

§         Ostatní informace

7.             Závěr jednání, společný oběd

 

1.                   Sdružení vzalo na vědomí:

1.1       Informace o ekonomických záležitostech SPRŠ.  

1.2       Informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí 2010 ve Šluknovském výběžku.

1.3       Možnosti další fungování SPRŠ v příštích letech.

1.4       Termín příštího jednání na začátek prosince 2010 ve Šluknově, vše bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

2.                   Sdružení schválilo:

2.1   Program jednání dne 22. října 2010.

2.2   Vyplacení odměn za rok 2010: předsedovi sdružení, p. Ing. Milanu Kořínkovi - ve výši 6 tis. Kč, zapisovatelce sdružení, sl. Barboře Justové - ve výši 3 tis. Kč, ekonomce sdružení, pí Ireně Hoťové - ve výši 2 tis. Kč.

3.                   Sdružení rozhodlo:

3.1   Udělit Milanovu cenu za rok 2010 p. Josefu Navrátilovi, starostovi Chřibské.

3.2   Udělit Milanovu cenu za rok 2010 p. Jiřímu Víchovi, řediteli cyklistického závodu Tour de Feminin.

4.                   Sdružení ukládá:

10/10    Proplatit odměny za rok 2010: předsedovi sdružení, p. Ing. Milanu Kořínkovi - ve výši 6 tis. Kč, zapisovatelce sdružení, sl. Barboře Justové - ve výši 3 tis. Kč, ekonomce sdružení, pí Ireně Hoťové - ve výši 2 tis. Kč.

            Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ