Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 10. října 2006 v Domě kultury ve Šluknově

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek

2. Komunitní centrum České Švýcarsko

3. Tour de Feminin 2006 - závěrečné hodnocení - ing. Vích

4. Doprava - dopravní obslužnost, plán oprav komunikací - KÚ ÚK - odbor dopravy, SÚS ÚK a. s., DP ÚK a. s., ČSAD Semily a. s.

5. Okresní hospodářská komora Děčín - p. Ing. Milerski

6. Hasičský záchranný systém, nová koncepce - p. Sucharda

7. Přestávka na oběd

8. GALIE s. r. o. - makléřská pojišťovací společnost - nabídka služeb

9. Letní turistický sraz - hodnocení - p. Hieke

10. Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS - p. Pecinovský, p. Raichart, pí Ing. Hamplová

11. Agentura rozvoje Tolštejnského panství

12. Diskuse, různé

  • Udělení "Milanovy ceny"
  • Připomínky starostů
13. Závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o vzniku a náplni činnosti Komunitního centra České Švýcarsko v Krásné Lípě.

1.2 Informace o průběhu mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2006, který se konal v červenci.

1.3 Informace o stavu zajištění dopravní obslužnosti a plánu oprav komunikací na příští rok v Ústeckém kraji.

1.4 Informace o společnosti KLASTR AQUARIUS, o. p. s. v Ústí nad Labem.

1.5 Informace pplk. JUDr. Jirků z HZS ÚK o likvidaci požáru lesa v Jetřichovicích hasiči Šluknovského výběžku.

1.6 Nabídku společnosti Galie s. r. o. - pojišťovací makléř z Ústí nad Labem o možnosti výhodného pojištění obcí.

1.7 Informace o průběhu Letního turistického srazu 2006.

1.8 Aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko, která již zpracovala integrovanou územní strategii pro získání dotačního titulu.

1.9 Informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejského panství.

1.10 Žádost p. Dvořáčka o výpomoc při řešení krizové situace při zásobování teplem v obci Rybniště.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Upravený program jednání sdružení dne 10.10.2006 dle návrhu.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Udělit "Milanovu cenu" za rok 2006 p. Ing. Zbyňku Linhartovi, starostovi města Krásná Lípa, za jeho přínos pro rozvoj města Krásná Lípa a Českého Švýcarska.

4. Sdružení souhlasí:

4.1 S tím, aby p. Šatník, člen Komise pro dopravu ÚK, prezentoval v Radě ÚK názor starostů Šlk. výběžku, že zastávají taktový systém dopravy.

5. Sdružení ukládá:

64/06 Zajistit propagační materiály obcí pro použití na veletrhy a výstavy v roce 2007 a předat je na Agenturu rozvoje Tolštejnského panství.

Zodpovídá: starostové

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ