Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

jednání dne 15. října 2004 v Kulturním domě ve Šluknově

 

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Opravy a údržba komunikací II. a III. třídy a další informace - p. Foldyna, p. Ing. Forst - Krajský úřad Ústeckého kraje
3. Úřad práce Děčín a Rumburk - p. Nykodým a p. Dr. Nádvorník
4. Komunitní plánování - informace o průběhu prací na projektu - pí Ing. Lampová, Agentura Pondělí; p. Diviš, MěÚ Rumburk
5. Přestávka
6. Kontrola úkolů z minulých zasedání
7. Zemské volby v Sasku - poznatky ze společné akce v Bad Schandau - senátor p. Zoser
8. Informace o finanční situaci SPRŠ - pí Hoťová
9. Zlepšení vodohospodářských poměrů - průběžná informace o projektu - p. Šváb, p. Ing. Klíma, p. Ing. arch. Zadražil
10. Diskuse, různé:
-Připomínky starostů
11. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.
1.2 Informace 1. náměstka hejtmana ÚK, p. Jaroslava Foldyny, ohledně oprav komunikací II. a III. třídy v Ústeckém kraji v roce 2004 a další informace.
1.3 Informace ředitele Úřadu práce Děčín, p. Dr. Nádvorníka a zástupce Úřadu práce Rumburk, p. Nykodýma o novém zákonu o zaměstnanosti.
1.4 Informace pí Ing. Lampové z Agentury Pondělí a p. Diviše z MěÚ Rumburk o průběhu prací na komunitním plánu a katalogu sociálních služeb.
1.5 Informace o výsledu zemských voleb v Sasku.
1.6 Informace pí Ing. Hamplové o účasti na veletrhu Madi Travel Market 2004 v Praze a účasti na turistické burze v Görlitz.
1.7 Informaci o stavu hospodaření SPRŠ za období leden - září 2004.
1.8 Informace o průběhu prací na projektu na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Pozměněný program jednání sdružení dne 15.10.2004.
2.2 Zrušení běžného účtu SPRŠ v GE Capital Bank ve Šluknově.
2.3 Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 26.11.2004 v Rumburku v Městské knihovně. Začátek je v 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:
3.1 Ponechat projekt na zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku pod hlavičkou sdružení.

4. Sdružení ukládá:

21/04 Namnožit CD s materiálem ohledně oprav komunikací II. a III. třídy v Ústeckém kraji v letech 2004 - 2030 a rozeslat je ostatním starostům.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
22/04 Předat pí Ing. Hamplové přehled kulturních a společenských akcí obcí na rok 2005, termín do 31.10.2004.
Zodpovídají: starostové obcí

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ