Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 24. října 2002 ve Sportcentru restaurace Koupaliště v Rumburku

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu
2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
3. Zpráva o hospodaření SPRŠ za období 01 až 09/2002 - p. Hoťová
4. Návrh použití zbývajících prostředků SPRŠ na rok 2002 - p. Hoťová
5. Přestávka
6. Diskuse, různé:
- připomínky a podněty starostů obcí,
- ocenění starostů,
- předání Milanovy ceny
7. Využití sportovišť a dalších zařízení Sportcentra
8. Závěr, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z předešlých jednání.
1.2 Informaci o hospodaření sdružení za období 01 - 09/2002.
1.3 Informaci o průběhu zakládání obecně prospěšné společnosti Tolštejnského panství pro agendu cestovního ruchu ve Šluknovském výběžku.
1.4 Informaci o otevření biokotelny v Rybništi.
1.5 Informaci o semináři cestovního ruchu, který se uskuteční 21.11.2002 na Dymníku.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 24. října 2002.
2.2 Proplacení pohledávky firmě SAUL Liberec za zhotovení generelu ve výši 35.000,-Kč. Částka byla stanovena po vzájemné dohodě.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Proplatit společnosti TUR částku ve výši 10.000,-Kč na prezentaci na veletrhu v Lipsku.
3.2 Ponechat finanční prostředky, které zbudou po zaplacení všech pohledávek sdružení, na bankovním účtu SPRŠ.

4. Sdružení ukládá:

4.1 Proplatit firmě SAUL Liberec částku ve výši 35.000,-Kč za zhotovení generelu.
Zodpovídá: p. Hoťová
4.2 Proplatit společnosti TUR částku ve výši 10.000,-Kč na prezentaci na veletrhu v Lipsku.
Zodpovídá: p. Hoťová
4.3 Proplatit svazku obcí Sever fakturu za dotisk map Tolštejského panství.
Zodpovídá: p. Hoťová
4.4 Proplatit tyto částky: 3.500,-Kč za vystoupení šermířů, 1.000,-Kč - Milanova cena, 1.000,-Kč - vyhotovení ocenění.
Zodpovídá: p. Hoťová

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku