Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku
Usnesení
z jednání předsednictva Sdružení pro rozvoj Šluknovska,
konaného dne 5. 1. 2000 na Městském úřadě ve Šluknově


Předsednictvo Sdružení pro rozvoj Šluknovska projednalo:

I.
vyjadřuje

  1. podporu záměru Střední lesnické školy Šluknov na zřízení školního hospodářství formou školního polesí
II.
doporučuje

  1. akceptovat nabídku TS Rumburk, s.r.o na nájemné (skladné) za uložení cedulí z projektu Phare CBC CZ 9604.04.06 - vícejazyčná navigace turistů a bere na vědomí cenovou kalkulaci TS Rumburk, s.r.o na osazení cedulí (ERN v této záležitosti zastupuje p. Václav Pohl)
III.
bere na vědomí

  1. informaci předsedy Sdružení p. Sembdnera ve věci připomínek k jízdnímu řádu Českých drah na rok 2000 - 2001 (pro oblast Šluknovského výběžku)
  2. informaci o ustavujícím zasedání Sdružení měst a obcí mikroregionu v severní části Šluknovského výběžku (dne 11. 1. 2000 od 9:00 hodin v restauraci U pytláka v Lipové)
IV.
ukládá

  1. předsedovi Sdružení p. Sembdnerovi odeslat připomínky k jízdnímu řádu ČD na rok 2000 - 2001 na generální ředitelství Českých drah Praha a dále na obchodně provozně ředitelství ČD Ústí nad Labem
  2. předsedovi Sdružení p. Sembdnerovi pozvat na jednání Sdružení výše citované hosty
V.
schvaluje

  1. návrh programu příštího jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska takto :

  9:00 zahájení a úvod
  9:15   9:30 kontrola usnesení z předcházejících jednání
  9:30 10:15 vystoupení Dr. Patzelta - ředitel národní parku České Švýcarsko, diskuse
10:15 10:30 přestávka
10:30 12:00 jednání o bezpečnostní situaci ve Šluknovském výběžku (předsednictvo uložilo předsedovi sdružení k projednání bezpečnostní situace ve výběžku přizvat na jednání přednostu OkÚ Děčín, poslance PSP ČR pana Kohlíčka, Laštůvku a Ježka, senátora Lánského, ředitele Okr. policejního ředitelství, velitele obvodních oddělení PČR z měst Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa, Velký Šenov a zástupce sdělovacích prostředků - RCL, Radio Crystal, Děč. deník, RN, Výběžek popř. zástupce dalších redakcí místních sdělovacích prostředků.
12:00 12:30 oběd
12:30 13:00 rozpočet OkÚ Děčín na rok 2000
13:45 15:00 studie rozvoje Šluknovska, diskuse, různé a závěr

Místo konání a termín : Kinokavárna Dolní Podluží - 8. 2. 2000

Ing. Milan Kořínek v.r.
místopředseda Sdružení
starosta města Šluknova
Jan Sembdner
předseda Sdružení
starosta města Rumburka
Ing. Anna Korbelová v.r.
místopředsedkyně sdružení
starostka obce Rybniště

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku