Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 20 září 2005 v Domě kultury ve ŠluknověProgram jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Program LEADER ČR - společná účast SPRŠ
3. Závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1
Stanovy místní akční skupiny pro program LEADER ČR.
1.2
Informaci o jízdě historických vozů dne 24.09.2005 v Krásné Lípě u příležitosti 100. výročí založení automobilové továrny Škoda.

2. Sdružení schválilo:

2.1
Program jednání sdružení dne 20.09.2005.

3. Sdružení doporučuje:

3.1
Sloučit vzniklé dvě místní akční skupiny pro program ministerstva zemědělství ČR LEADER ČR na období 2007 -2013 v jednu.

4. Sdružení rozhodlo:

4.1
Informovat veřejnost o možnosti členství v této skupině prostřednictví místních tisků až po jednání valné hromady místní akční skupiny.

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku