Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 11. září 2009
v Hotelu Sonnenhof – Slavie v Horním Podluží

Program jednání: 1.Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti – p. Ing. Kořínek
2.Lokální partnerství Šluknovsko, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování – pí Hana Volfová
3.Útulek pro psy – společný projekt pro Šluknovsko – starostové obcí
4.Rodinné pasy – program Ústeckého kraje – pí Erika Vocásková
5.Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Rumburk - aktuální stav, perspektivy vývoje – p. Darek Šváb
6.Diskuse, různé, připomínky starostů
7.Závěr jednání, společný oběd

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o informace o potřebě zřízení zvířecího útulku ve Šluknovském výběžku s tím, že možnosti útulku se projednají v jednotlivých obcích a projekt bude podán prostřednictvím MAS Šluknovsko.
1.2 Informace o programu Rodinné pasy v rámci Ústeckého kraje, který je určen pro cestování rodin s dětmi.
1.3 Informace o aktuální situaci v Lužické nemocnici a poliklinice, a. s. Rumburk a o stavu zdravotnictví ve Šluknovském výběžku.
1.4 Termín a místo příštího jednání v pátek 30.10.2009 ve Starých Křečanech, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 8:30 hodin.
1.5 Informace a připomínky členů.

2.Sdružení schválilo:

2.1Program jednání dne 11. září 2009.

3.Sdružení rozhodlo:

3.1Odložit projednávání bodu „Lokální partnerství Šluknovsko“ na příští jednání.

4.Sdružení ukládá:

7/09 Zaslat hejtmance Ústeckého kraje dopis ohledně návrhu kraje na omezení železniční dopravy ve Šluknovském výběžku.
Zodpovídá: předseda, p. Ing. Kořínek

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ