Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 26. září 2008
v hradní restauraci na Tolštejně v Jiřetíně pod Jedlovou

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2. Komunitní plán Šluknovského výběžku – aktualizace – pp. Ing. Lampová, Volfová
3. Agentura pro sociální začleňování – informace o činnosti – Ing. Kořínek
4. Zpravodaj Šluknovský výběžek - nová regionální tiskovina, koncepce - pí Pešková
5. Železniční osobní doprava ve výběžku, Regionova – p. Chroustovský
6. Volby do Zastupitelstva ÚK a Senátu ČR – starostové
7. Tolštejnské slavnosti - vyhodnocení – pí Koldová
8. Fotbalová akademie Varnsdorf – žádost o dotaci na turnaj
9. Diskuse, různé, připomínky starostů
10.Taneční skupina Mikulášovice – reprezentace regionu – pí Vladařová
11.Pracovní oběd s ministrem kultury – p. J. Zoser
12.Diskuse, různé, připomínky starostů - Mlékárna Varnsdorf – ocenění výrobků 13.Závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Vyhodnocení Komunitního plánu Šluknovského výběžku na roky 2006 – 2008 bez připomínek.
1.2 Termín a místo příštího jednání v pátek 7. listopadu 2008 ve Starých Křečanech, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.
1.3 Informace o činnosti skupiny pro sociální začleňování zřízené Svazem měst a obcí ČR.
1.4 Informace o vzniku nového periodika Zpravodaj Šluknovský výběžek.
1.5 Informace o zajištění železniční osobní dopravy ve Šluknovském výběžku.
1.6 Informace o nacházejících volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje a Senátu ČR s tím, že šance kandidátů Šluknovského výběžku do zastupitelstva kraje nejsou optimální.
1.7 Informace o průběhu Tolštejnských slavností 2008 a dalších větších kulturních akcích ve Šluknovském výběžku.
1.8 Informace a připomínky členů sdružení.
1.9 Informace o nominaci Taneční skupiny Stars Varnsdorf na mezinárodní soutěž v Orlandu v USA a informaci o plánované akci "Žlutá sobota" pro vytvoření rekordu.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 26. září 2008.
2.2 Zpracování aktualizace Komunitního plánu Šluknovského výběžku na roky 2009 – 2011 a ustanovení pracovní skupiny pro komunitní plánování dle návrhu.
2.3 Podání žádosti o dotaci "Podpora procesů poskytování sociálních služeb na Šluknovsku" do výzvy 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb s tím, že nositelem projektu bude příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa.
2.4 Zpracování Katalogu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku na roky 2009 – 2011.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Neposkytnout Fotbalové akademii Varnsdorf finanční příspěvek na úhradu nákladů za účast na fotbalovém turnaji.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ