Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 7. září 2007 na zámku a v Domě kultury ve Šluknově

Program jednání: 1.Zahájení, prohlídka obnovených prostor zámku
2.Projednání návrhu programu, kontrola úkolů z minulých zasedání – Ing. Kořínek
3.TV LYRA – prezentace společného projektu – pí Lenka Hozová
4.Dopravní situace na Šluknovsku – obchvat Svoru, Šébr, křižovatka na Mýtě, další dopravní problematika – zástupci ŘSD ČR, KÚ ÚK
5.Fotbalová akademie Šluknovského výběžku - návrh projektu
6.Diskuse, různé připomínky starostů
ostatní informace
7.Společný oběd
8.Závěr jednání

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí: 1.1 Informace o projektu TV LYRA „Toulky“, jde o seriál reportáží popisujících turistické atraktivity obcí a okolí.
1.2 Informace o začínajícím projektu Fotbalová akademie Šluknovského výběžku, která by slučovala fotbalové kluby výběžku a zajišťovala sportovní vyžití a rozvoj mládeže.
1.3 Informace a připomínky členů sdružení.
2.Sdružení schválilo: 2.1 Program jednání dne 7. září 2007.
2.2 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 26. října 2007 ve Starých Křečanech, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.
3.Sdružení rozhodlo: 3.1 Svolat ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín jednání, na kterém se projednají požadavky města a obcí ohledně dopravní situace ve Šluknovském výběžku, a to za účasti hejtmanů Libereckého a Ústeckého kraje, zástupců Odboru dopravy KÚ ÚK, Ředitelství silnic a dálnic ČR, DSO Sever a DSO Tolštejn. Jednání zorganizuje senátor p. Josef Zoser.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ