Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 2. září 2005 v chatě Roťanda v Dolním Podluží

Program jednání:

1.            Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek

2.            Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek

3.            Průběžná zpráva o hospodaření SPRŠ – pí Hoťová

4.            Účast na veletrhu MADI Travel Market v Praze – p. Ing. Kořínek

5.            Generali Pojišťovna a. s. - nabídka pro obce – p. Mrkvan

6.            Program LEADER  ČR – společná účast  SPRŠ – pí Ing. Korbelová, p. Raichart

7.            Přestávka

8.            Počítačový program GIS – prezentace – zástupce MěÚ Děčín

9.            Časopis Parlament, vláda, samospráva – názory starostů – p. Reimann

10.        Diskuse, různé

·              Ostatní informace

·              Připomínky starostů

11.        Společný oběd

12.        Závěr jednání

1.                  Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1              Kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.

1.2              Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – červenec 2005.

1.3              Informace zástupců Generali Pojišťovny a. s.  

1.4              Informace o programu Ministerstva zemědělství ČR LEADER ČR na období 2007 –2013.

1.5              Informace zástupců MěÚ Děčín o Geografickém Informačním Systému vytvořeném pro okres Děčín.

2.                  Sdružení schválilo:

2.1              Program jednání sdružení dne 02.09.2005.

2.2              Zastupování SPRŠ Agenturou Tolštejnského panství na veletrhu MADI Travel Market 2005 v Praze. 

2.3              Proplacení vstupního poplatku SPRŠ za účast na veletrhu MADI Travel Market 2005 v Praze ve výši 3.900,--Kč + DPH. Další vzniklé náklady uhradí napůl Agentura Tolštejnského panství a SPRŠ.

2.4              Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 07.10.2005 v Domě kultury ve Šluknově. Začátek je v 8.30 hodin.    

 

3.                  Sdružení rozhodlo:

3.1              Nepřijmout nabídku na presentaci SPRŠ v časopisu Winter in Erzgebirge.

3.2              Znovu projednat objednávku tisku tvarovaných pohlednic z hlediska cenové výhodnosti.

4.                  Sdružení ukládá:

45/05   Proplatit vstupní poplatek SPRŠ za účast na veletrhu MADI Travel Market 2005 v Praze ve výši 3.900,--Kč + DPH.

Zodpovídá: pí Hoťová

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku