Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 17. září 2002 v restauraci U Pytláka v Lipové

Program jednání:

1. Přivítání, prohlídka obecního úřadu, přesun do restaurace
2. Zahájení, projednání návrhu programu
3. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
4. Zpráva o hospodaření SPRŠ za období 01 - 08/2002 - p. Hoťová
5. Návrh rozpočtu na rok 2002 - p. Hoťová
6. Přestávka
7. MA 21 - informace o průběhu pilotního projektu - p. Tomáš Salov
8. Závěr sezóny Tolštejnského panství, Svatováclavská pouť ve Šluknově - p. Ing. Hamplová
9. Nabídka České pojišťovny a.s. obcím - p. Buksa, agentura Česká Lípa
10. Zaniklé obce Šluknovska - informace o diplomové práci - p. Mgr. Mrštíková
11. Diskuse, různé:
- Připomínky a podněty starostů obcí
- Vlastivěda - postup prací - p. Ing. Kořínek
- Založení obecně prospěšné společnosti zajišťující činnost Tolštejnského panství
- Návrh na založení hospodářské a sociální rady pro výběžek - p. Ing. Kopáčková
- Perspektiva SPRŠ v dalším volebním období
- Stanovení termínu a místa konání příštího jednání
12. Závěr, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z předešlých jednání.
1.2 Zprávu o hospodaření SPRŠ za období 01 - 08/2002.
1.3 Informace o činnosti Místní agendy 21.
1.4 Informaci o zakončení sezóny Tolštejnského panství v roce 2002 dne 21.9.2002 na Svatováclavské pouti ve Šluknově.
1.5 Nabídku zástupců České pojišťovny a.s na možnost pojištění měst a obcí.
1.6 Informaci o diplomové práci Mgr. Kláry Mrštíkové, která pojednávala o zaniklých obcích Šluknovského výběžku. Materiál je možné si od p. Mgr. Mrštíkové po dohodě zapůjčit.
1.7 Informaci o kandidatuře p. Josefa Zosera, starosty obce Jiřetína pod Jedlovou, ve volbách do Parlamentu ČR v roce 2002.
1.8 Nabídku na prezentaci Tolštejnského panství na výstavišti v Letňanech.
1.9 Návrh na založení hospodářské a sociální rady pro Šluknovský výběžek.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 17. 9. 2002.
2.2 V rozpočtu SPRŠ blokovat pro firmu SAUL Liberec částku 60.000,-Kč. Částku 30.000,-Kč použít na vydání Vlastivědy, částku 10.000,-Kč proplatit Tolštejnskému panství dle jednotlivých požadavků a společnosti TUR poskytnout částku 10.000,-Kč na prezentaci v Lipsku (po upřesnění požadavku).
2.3 Termín a místo příštího jednání SPRŠ dne 24. října 2002 ve Sportovním areálu Koupaliště v Rumburku.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Nabídku p. Glasera na zajištění informací o dotacích odložit k rozhodnutí pro příští členy sdružení.

4. Sdružení ukládá:

4.1 Uzavřít písemně dohodu se SOU polygrafickým Rumburk o určení autorských práv na publikaci a CD Vlastivědy.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
4.2 Písemně oslovit firmu SAUL Liberec ve věci pohledávky 60 tisíc Kč za vytvoření generelu a svolat jednání, kterého se zúčastní také p. Zoser a p. Pecinovský.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku