Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

U S N E S E N Í

z jednání dne 27. srpna 2010

v Domě kultury ve Šluknově

Program jednání:

1.                   Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.                   Ekonomické záležitosti SPRŠ

3.                   Tour de Feminin 2010 – p. Ing. Vích

4.                   Společný zvířecí útulek

5.                   Informace o povodních v obcích – starostové

6.                   Radio Info – nabídka na spolupráci – pí Rubinová

7.                   Přestávka

8.                   Hospodářská a sociální rada Děčínska – informace o činnosti - p. J. Zoser

9.                   Diskuse, různé, připomínky starostů

§         Komunální volby 2010 – příprava

§         Ostatní informace

10.               Závěr jednání, společný oběd

 

1.                   Sdružení vzalo na vědomí:

1.1       Informace o ekonomických záležitostech SPRŠ.  

1.2       Informace o průběhu mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2010, konaném ve dnech 08. – 10.07.2010.

1.3       Informace o činnosti Záchytného kotce Města Rumburk a další možnosti spolupráci při zřízení společného zvířecího útulku.

1.4       Informace o průběhu a následcích srpnových povodní ve městech a obcích Šluknovského výběžku.

1.5       Nabídku společnosti Radio Info s. r. o., telekomunikační služby, Praha 10, na spolupráci ve věci pokrytí digitálního televizního signálu.

1.6       Informace o činnosti Hospodářské a sociální rady Děčínska.

1.7       Informace o přípravách na volby do zastupitelstev v obcích v říjnu 2010.

1.8       Termín a místo příštího jednání v pátek 22. října 2010 ve Šluknově, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

2.                   Sdružení schválilo:

2.1   Program jednání dne 27. srpna 2010.

3.                   Sdružení rozhodlo:

3.1   Zaslat požadavek MAS Šluknovsko na vyhledání příslušného dotačního titulu pro zřízení společného zvířecího útulku ve Šluknovském výběžku.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ