Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 3. července 2009
v chatě SETUZA v Jiřetíně pod Jedlovou

Program jednání: 1. Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti – p. Ing. Kořínek
2. Organizační záležitosti – Ing. Kořínek
3. Situace ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
  • Lékařská pohotovost, zubní pohotovost, výstavba nového centra pro RLP v Rumburku - Ing. Petr Severa, ved. OSVZ KÚ ÚK

  • Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. – aktuální situace - Ing. Sykáček, resp. Mgr. Pokorný, p. Šváb
4. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín – informace o jednáních
5. Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku
6. Úřad vlády – ASZ – pí Volfová
7. Místní akční skupina Šluknovsko
8. Diskuse, různé, připomínky starostů
9. Závěr jednání, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Zprávu nezávislého auditora o hospodaření SPRŠ ke dni 31.12.2008.
1.2 Informace o činnosti Hospodářské a sociální rady okresu Děčín a o opravách komunikací na úseku Česká Kamenice – Jiříkov.
1.3 Informace o situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku.
1.4 Informace o Komunitním plánu pro roky 2010 - 2013 a o přípravách Katalogu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku.
1.5 Informace o činnosti Místní akční skupiny Šluknovsko.
1.6 Informace a připomínky členů.
1.7 Termín a místo příštího jednání v pátek 11. září 2009 v Horním Podluží, místo bude upřesněno v pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání dne 3. července 2009.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ