Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 11. července 2003 v Městské knihovně v Rumburku

 

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o aktuální finanční situaci SPRŠ – pí Hoťová
 4. Lékařská služba první pomoci – aktuální situace a krajská koncepce
 5. Přestávka
 6. Prezentace Šluknovska na zemědělské výstavě v Libverdě - návrh
 7. Diskuse, různé:
 • připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

  1. Informaci o splnění úkolu z minulého jednání.
  2. Informace o současném stavu LSPP na Šluknovsku.
  3. Informace o opakované nabídce RRA Most na pasportizaci starých průmyslových areálů. Sdružení využití této nabídky zatím odmítlo.
  4. Informaci o dokončení mapové aplikace od fy PLANstudio Praha.
  5. Návrh na realizaci dalších společných projektů – vodovody a kanalizace ve výběžku.

 

2. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 11. července 2003.
  2. Průběžnou zprávu o finanční situaci SPRŠ.
  3. Účast SPRŠ na okresní zemědělské výstavě v Libverdě v září 2003.
  4. Účast SPRŠ na výstavě turistického ruchu MADI v Praze.
  5. Termín a místo konání příštího jednání SPRŠ dne 12.9. 2003 na Střelnici ve Varnsdorfu. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.
  6. Návrh na umístění znaků obcí a měst na hradbách hradu Tolštejn.

 

3. Sdružení rozhodlo:
 1. Napsat dopis hejtmanovi Ústeckého kraje ke stavu zdravotní péče na Šluknovsku. V dopise zdůraznit požadavek na předložení koncepce zdravotnické služby vč. mimopracovní doby s tím, že se chceme ke koncepci jako SPRŠ vyjádřit.
  Koncepci žádáme do 30.9.2003. Dále v dopise oznámit zastavení plateb od obcí na provoz LSPP ve Velkém Šenově a připomenout nesplnění slibů krajskými orgány o projednání problematiky LSPP ve výběžku. Požádat rovněž o zařazení otázky RZS a LSPP na pořad jednání krajského zastupitelstva 3.9.2003. Dopis zaslat i našim poslancům v krajském zastupitelstvu a poslanci PČR, p. Ing. Kohlíčkovi.
 2. Zadat zpracování prezentace Šluknovska na výstavě v Libverdě p. Stejskalovi z Jiřetína pod Jedlovou.
 3. Uhradit účastnický poplatek ve výši 3.500,-Kč na výstavu turistického ruchu MADI v Praze z prostředků sdružení.
 4. Zařadit otázku vodovodů a kanalizací na Šluknovsku jako hlavní bod příštího jednání sdružení.

 

4. Sdružení pověřuje:
  1. P. Ing. Sykáčka, p. Ing. Poláčka, p. Ing. Růžičku a p. Ing. Kořínka účastí a zastupováním SPRŠ na zasedání krajského zastupitelstva dne 3.9.2003.
  2. P. Ing. Kořínka podpisem Smlouvy o provozu mapové aplikace a databáze s firmou PLANstudio Praha.

 

5. Sdružení ukládá:

 1. Sestavit dopis hejtmanovi Ústeckého kraje podle bodu 3.1. tohoto usnesení.
  Termín: do 30.7.2003 Zodpovídají: p. Ing. Sykáček, Ing. Kořínek
 2. Předat p. Ing. Hamplové kalendáře hlavních kulturních akcí v obcích a požadavky na zapůjčení mobilního pódia na rok 2004.
  Termín: 31.8.2003 Zodpovídají: členové sdružení
 3. Uhradit účastnický poplatek za výstavu MADI v Praze ve výši 3.500,- Kč z prostředků SPRŠ.
  Termín: ihned Zodpovídá: pí Hoťová
 4. Přizvat na příští jednání SPRŠ zástupce SVS a.s., SČVK a KÚ ÚK k projednání dlouhodobého rozvoje výstavby kanalizací a vodovodů na Šluknovsku.
  Termín: příští jednání Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
 5. Projednat v radách obcí a měst SPRŠ návrh zadaní jednotného provedení výroby znaků obcí a měst, které budou umístěny na hradbách Tolštejna. Úhradu provedou obce, cena bude cca 900,- Kč. V případě schválení je nutno předat znaky v digitální podobě p. Ing. Korbelové.
  Termín: 31.8.2003 Zodpovídají: starostové

 
Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku