Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 9. července 2002 v hotelu JEF v Doubici

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu
2. Kontrola úkolů z předcházejících jednání
3. Zpráva o hospodaření SPRŠ za 1. pololetí 2002
4. MA 21 - informace o průběhu pilotního projektu - p. Tomáš Salov
5. Spolupráce SPRŠ a společnosti TUR
6. Přestávka
7. Zlepšení příjmu televizního signálu - možnost vytvoření společného projektu
8. Informace z Tolštejnského panství, práce na videokazetě
9. Diskuse, různé:
- Připomínky a podněty starostů obcí
- Stanovení termínu a místa konání příštího jednání
10. Závěr, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o plnění úkolů z předešlých jednání.
1.2 Informace o činnosti Místní agendy 21.
1.3 Informace o činnosti Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.
1.4 Informaci o práci na videokazetě o Tolštejnském panství.
1.5 Informaci o výstavbě optické trasy SČE a.s. mezi Rumburkem a Českou Kamenicí.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 9. 7. 2002.
2.2 Použití finančního zůstatku z příspěvků obcí na Euroregion Tour pouze pro oblast cestovního ruchu.
2.3 Termín a místo příštího jednání SPRŠ dne 17. září 2002 v restauraci U Pytláka v Lipové.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Jednat s p. Kadlecovou z Krajského úřadu Ústí nad Labem a konkretizovat formu podpory projektu záchrany podstávkových domů a obnovy Solné stezky.
3.2 Nevytvořit společný projekt obcí, týkající se zlepšení televizního signálu ve Šluknovském výběžku. Obce si mohou zažádat individuelně nebo se připojit ke Šluknovu, který bude o vypracování studie žádat.
3.3 Podpořit založení obecně prospěšné společnosti zajišťující činnost Tolštejnského panství a agendu místního cestovního ruchu.
3.4 Projednat výši finanční podpory společnosti TUR až pro projednání rozpočtu SPRŠ.

4. Sdružení ukládá:

4.1 Připravit na příští jednání rozpočet SPRŠ.
Zodpovídá: p. Hoťová
4.2 Projednat v zastupitelstvech města a obcí založení obecně prospěšné společnosti, která by zajišťovala činnost Tolštejnského panství a agendu místního cestovního ruchu. Materiály jsou k dispozici u p. Dudky, p. Ing. Kopáčkové a p. Ing. Kořínka.
Zodpovídají: starostové měst a obcí

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku