Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

U S N E S E N Í

z jednání dne 4. června 2010

v Domě kultury ve Šluknově

Program jednání:

1.             Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.             Ekonomické záležitosti SPRŠ

3.             Tour de Feminin 2010 – p. Ing. Vích

4.             Naše adresa – periodikum pro regiony – pí Naďa Kocábková, šéfredaktorka

5.             Přestávka

6.             Agentura pro sociální začleňování – výsledky výzkumu, komunitní plán pro  Šluknovsko – pí Hana Volfová

7.             Tolštejnské slavnosti 2010 – p. Zoser, pí Koldová

8.             Šluknovské slavnosti 2010 – Ing. Kořínek

9.             Destinační fond - České Švýcarsko, o. p. s. – p. Šťastný

10.         Diskuse, různé, připomínky starostů

·         Spolupráce s Děčínským deníkem - starostové

·         Parlamentní volby – výsledky v regionu – starostové

·         Ostatní informace

11.         Závěr jednání, společný oběd

 

1.                   Sdružení vzalo na vědomí:

1.1       Informace o mezinárodním cyklistickém závodu žen Tour de Feminin 2010, konaném ve dnech 8. – 10. 07.2010.

1.2       Nabídku na presentaci obcí v periodiku pro regiony – Naše adresa. 

1.3       Informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování.

1.4       Informace o konání Tolštejnských slavností ve dnech 18. - 19. července 2010.

1.5       Informace na vědomí o konání Zámeckých slavností ve Šluknově ve dnech 25. - 27. června 2010.

1.6       Informace o Destinačním fondu – fondu na rozvoj šetrného cestovního ruchu v Českém Švýcarsku při o. p. s. České Švýcarsko.

1.7       Termín a místo příštího jednání pátek 27. srpna 2010 v Krásné Lípě, místo bude upřesněno v pozvánce, začátek v 9:00 hodin.

2.                   Sdružení schválilo:

2.1   Program jednání dne 4. června 2010.

2.2   Poskytnutí příspěvku Folklornímu souboru Lužičan na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu 2010 Krásné Lípě ve výši 5.000,--Kč.

3.                   Sdružení rozhodlo:

3.1   Rozhodlo odložit projednávání ekonomických záležitostí SPRŠ na příští zasedání. 

3.2   Že starostové obcí SPRŠ zašlou dle svého uvážení stížnosti České tiskové kanceláři na činnost Děčínského deníku.

3.3   Pozvat nově zvolené poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na jednání sdružení.

4.                   Sdružení ukládá:

9/10      Proplatit finanční příspěvek na Mezinárodní folklorní festival 2010 v Krásné Lípě ve výši 5.000,--Kč.

            Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ