Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 15. června 2007 v restauraci U pomníku v Dolním Podluží

Program jednání:

1.Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.Informace z Hospodářské a sociální rady okresu Děčín – Ing. Špinar
3.Agentura rozvoje Tolštejnského panství
4.Realizace komunitního plánu sociálních služeb – Ing. Lampová, p. Diviš
5.Přestávka
6.Zákony ČR v systému Codexis – p. Lauryn, fa ATLAS consulting
7.Tour de Feminin 2007 – p. Ing. Vích
8.Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace
9.Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení – firmy Elektrowin a. s., Asekol s. r. o., p. Pecinovský
10.Přestávka
11.Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace
12.Skanska a. s. – opravy komunikací
13.Závěr jednání

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o činnosti Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.
1.2 Informace o činnosti Agentury rozvoje Tolštejnského panství.
1.3 Informace o plnění Komunitního plánu sociálních služeb pro období 2004 - 2008.
1.4 Nabídku firmy ATLAS consulting, zabývající se softwarem – Zákony ČR v systému Codexis.
1.5 Informace o organizaci mezinárodního cyklistického závodu žen „O cenu Českého Švýcarska “Tour de Feminin 2007, který se bude konat ve dnech 12. – 15. 7. 2007.
1.6 Zprávu o plánované návštěvě prezidenta ČR ve Šluknovském výběžku dne 16.10.2007.
1.7 Informace zástupců firem Elektrowin a. s. Asekol s. r. o. o kolektivním systému zpětného odběru elektrozařízení.
1.8 Informace a připomínky členů sdružení.
1.9 Informace firmy Skanska a. s., zabývají se pozemním, dopravním a inženýrským stavitelstvím.

2.Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání dne 15. června 2007.
2.2 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 07.09.2007 ve Šluknově na zámku, začátek v 8:30 hodin.
2.3 Poskytnutí finančního příspěvku Klubu přátel lokálky Česká Kamenice na akci Jízdy historických vlaků do období 2. světové války ve výši 25.000,--Kč.

3.Sdružení ukládá:

05/07 Proplatit Klubu přátel lokálky Česká Kamenice příspěvek na Jízdy historických vlaků do období 2. světové války ve výši 25.000,--Kč.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ