Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 30. června 2006 ve Studentském klubu Střelnice ve Varnsdorfu

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2. Doprava – aktuální informace, žádosti o udělení licence - p. Šatník
3. Tour de Feminin 2006 – organizační zajištění, Ing. Vích
4. Informace o finanční situaci SPRŠ, závěrečný účet Sdružení - pí Hoťová
5. Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS – p. Pecinovský
6. Přestávka
7. Severočeské sdružení obcí – informace o protipovodňovém systému
8. Ústav sociální péče Jiříkov – aktuální situace – p. Maják
9. Přestávka na společný oběd
10. Tolštejnské slavnosti a další velké akce (Filipovská pouť, Jitrovník, Lipovská pouť a Hvězdicová jízda) – krátká rekapitulace - starostové obcí a měst
11. Diskuse, různé

- Připomínky starostů
- Ostatní informace

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o aktuálním stavu zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.
1.2 Informace o přípravách a organizaci mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2006, který se bude konat ve dnech 6. – 9. 7. 2006.
1.3 Aktuální informace o činnosti MAS Šluknovsko.
1.4 Informace Severočeského sdružení obcí o projektu protipovodňového varovného systému pro Ústecký kraj.
1.5 Informace o průběhu Tolštejnských slavností a o ostatních společenských akcích.

2. Sdružení schválilo:
2.1 Upravený program jednání sdružení dne 30.06.2006 dle návrhu.
2.2 Závěrečný účet SPRŠ za rok 2006.
2.3 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 08.09.2006, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek je v 8:30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Že souhlas s udělením licencí na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní vyjádří obce Šluknovského výběžku pouze za podmínky, že bude zachován současný stav jízdních řádů.
3.2 Podpořit stanovisko Města Jiříkov s nesouhlasem návrhu Ústeckého kraje na převedení Ústavu sociální péče Jiříkov do mosteckého regionu.

4. Sdružení ukládá:
63/06 Zaslat hejtmanovi ÚK dopis s vyjádřením podpory stanoviska Města Jiříkov s nesouhlasem návrhu Ústeckého kraje na převedení Ústavu sociální péče Jiříkov do mosteckého regionu.
Zodpovídá. P. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ