Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

jednání dne 25. června 2004 v restauraci U Fišarů v Horní Poustevně

Program jednání:
1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku - velký projekt, vytvoření sdružení, informace - p. Šváb
3. Vzdělávací rekvalifikační projekt "Projektový manažer EU" - PaedDr. Sembdnerová, ÚP Rumburk; p. Macoun, MWS s.r.o. Liberec
4. Přestávka
5. Komunikace II. a III. třídy a jejich rekonstrukce - aktualizovaný plán oprav, střednědobý výhled výstavby komunikací na Šluknovsku - zástupce Odboru dopravy KÚ Ústeckého kraje
6. Železniční přejezd Dolní Poustevna - Sebnitz, aktuální informace - p. Ing. Jemelka, p. Ing. Špinar - České dráhy a.s.
7. Diskuse, různé
  • Volby do Evropského parlamentu a jejich dopad na Šluknovsko
  • Nabídka bydlení v SRN - upřesnění tiskových informací - zástupci Varnsdorfu a Dolní Poustevny
  • Fa Benteler - nový závod v Rumburku, informace z prezentace
  • Připomínky starostů
8. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informaci o změnách ve společnosti 1. Zdravotní Rumburk a.s.
1.2 Informaci o nových investorech v průmyslové zóně v Rumburku.
1.3 Informace zástupců Úřadu práce Rumburk a MWS s.r.o. Liberec o vzdělávacím rekvalifikačním projektu "Programový manažer EU".
1.4 Informace o plánované revitalizaci železničního hraničního přechodu Dolní Poustevna - Mikulášovice - Rumburk - Jiříkov - Ebersbach.
1.5 Informace Odboru dopravy KÚ ÚK o aktualizovaném plánu oprav, výhledu výstavby a rekonstrukcí komunikací II. a III. třídy ve Šluknovském výběžku.
1.6 Informaci o zvolení p. Ing. Poláčka, starosty města Varnsdorf, do funkce člena Parlamentu ČR.
1.7 Informaci o možnosti bydlení v Německu.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Pozměněný program jednání sdružení dne 25.06.2004.
2.2 Zakladatelskou smlouvu "Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku".
2.3 Stanovy"Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku".
2.4 Provádění dalších auditů SPRŠ firmou Audit obce, s.r.o. Varnsdorf.
2.5 Vyplacení odměny předsedovi SPRŠ, p. Ing. Kořínkovi, ve výši 10.000,--Kč.
2.6 Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 10.09.2004 ve Šluknově v Kulturním domě. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 O účasti SPRŠ ve "Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku".
3.2 Že starostové zašlou své požadavky k plánu oprav komunikací II. a III. třídy pro rok 2005 na Odbor dopravy KÚ ÚK do konce srpna 2004 za své obce jednotlivě.

4. Sdružení pověřuje:

4.1 P. Ing. Kořínka k podpisu smlouvy s firmou Audit obce, s.r.o. Varnsdorf.

5. Sdružení ukládá:

18/04 Zaslat kopie dopisů s požadavky na Odbor dopravy KÚ ÚK předsedovi SPRŠ, který je použije jako podklad k požadavkům oprav komunikací II. a III. třídy na rok 2005 za SPRŠ.
Zodpovídá: starostové
19/04 Zaslat za SPRŠ dopis s požadavky na opravy komunikací II. a III. třídy v roce 2005 na Odbor dopravy KÚ ÚK za SPRŠ.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
20/04 Proplatit předsedovi SRPŠ, p. Ing. Kořínkovi, odměnu ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá: p. Hoťová

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku