Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 15. května 2009 v hotelu RON v Mikulášovicích

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu, organizační záležitosti - p. Ing. Kořínek
2. Institut veřejné služby - upřesňující informace
3. Ekonomické a právní poradenství, EPP s. r. o. Roudnice nad Labem - nabídka služeb
4. Tolštejnské slavnosti, další kulturní a společenské akce v obcích
5. Půjčování a nájem podia
6. Diskuse, různé, připomínky starostů
- ostatní informace
7. Závěr jednání, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o změně účinnosti institutu veřejné služby dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
1.2 Informace společnosti Ekonomické a právní poradenství, EPP s. r. o. Roudnice nad Labem.
1.3 Informace o Tolštejnských slavnostech a dalších kulturních a společenských akcích v obcích Šluknovského výběžku.
1.4 Termín a místo příštího jednání v pátek 3. července 2009 v Jiřetíně pod Jedlovou, místo bude upřesněno v pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 15. května 2009.
2.2 Nový ceník za půjčování a nájem mobilního podia v majetku SPRŠ dle návrhu po jeho doplnění. Podium budou stavět Technické služby Varnsdorf, administrativu bude zajišťovat Agentura rozvoje Tolštejnského panství.

3. Sdružení ukládá:

6/09 Pozvat na jednání SPRŠ vedoucího OSVZ KÚ ÚK, p. Ing. Severu.
Zodpovídá: předseda, p. Ing. Kořínek

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ