Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 23. května 2008
v Továrně – domě volného času v Krásné Lípě

Program jednání:
1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.
Kontrola úkolů z minulých zasedání
3.
Ekonomické záležitosti SPRŠ, konečný rozpočet na rok 2008 – pí Hoťová
4.
Vlastivěda Šluknovského výběžku, závěrečná zpráva - Ing. Kořínek
5.
Návštěva ministra zemědělství Petra Gandaloviče
6.
Reforma daňového systému – veřejná diskuse, budoucnost FÚ
7.
Diskuse, různé, připomínky starostů
-
Ostatní informace
8.
Přestávka
9.
Diskuse, různé, připomínky starostů
-
Ostatní informace
10.
Závěr jednání, společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
1.1 Zprávu o plnění úkolů z minulých jednání.
1.2
Informaci o vydání knihy Vlastivěda Šluknovského výběžku.
1.3
Informaci o setkání ministra zemědělství Petra Gandaloviče se starosty a zástupci zemědělské podnikatelské sféry Šluknovského výběžku ve Varnsdorfu dne 20.05.2008.
1.4
Informace o uvažované reorganizaci finančních úřadů a možném rušení Finančního úřadu v Rumburk a bude na tuto záležitost reagovat dopisem ministru financí.
1.5
Informace o chystaném přechodu analogového vysílání na digitální vysílání v Ústeckém kraji.
1.6
Informace o aktuálních kulturních a sportovních akcích ve Šluknovském výběžku.
1.7
Informace a připomínky členů sdružení.
2.
Sdružení schválilo:
2.1
Program jednání sdružení dne 23. května 2008.
2.2
Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008.
2.3
Termín a místo příštího jednání v pátek 22. srpna 2008 ve Šluknově, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ