Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 12. května 2006 v „Restaurant a Bar Chilli´s“ v Dolní Poustevně


Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání – p. Ing. Kořínek
3. Program LEADER+, průběžná informace o činnosti MAS – p. Pecinovský, p. Raichart, pí Ing. Hamplová
4. Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů – aktuální informace, další vývoj
5. Přestávka
6. Tolštejnské slavnosti a ostatní velké akce (Filipovská pouť, Jitrovník, Lipovská pouť a Hvězdicová jízda) – pí Koldová, starostové obcí a měst
7. Doprava – aktuální informace, investice, opravy komunikací, hlavní záměry KÚ pro Šluknovsko – p. Šatník, pí Pekařová – SÚS ÚK a. s.
8. Informace o finanční situaci SPRŠ, výsledky auditu - pí Hoťová
9. Diskuse, různé

připomínky starostů
ostatní informace
10. Společný oběd

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.
1.2 Informace o konání Tolštejnských slavností ve dnech 26. - 27.05.2006 na hradě Tolštejn v Jiřetíně pod Jedlovou a dalších kulturních akcích, které se v nejbližším období uskuteční.
1.3 Informace o stavu projektu společného skupinového vodovodu pro Šluknovský výběžek.
1.4 Informace o současném stavu oprav komunikací ve Šluknovském výběžku.
1.5 Informaci o stavu hospodaření a zprávu auditora o výsledku auditu SPRŠ za rok 2005 na vědomí s tím, že starostové zprávu projednají v zastupitelstvech obcí.

2.Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 12.05.2006 dle návrhu.
2.2 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 23.06.2006 ve Varnsdorfu v restauraci Střelnici, začátek je v 8.30 hodin.
3. Sdružení rozhodlo:
3.1. Odložit projednávání činnosti MAS Šluknovsko pro program LEADER+ na příští zasedání.
3.2. Zaslat hejtmanovi ÚK dopis ohledně současných problémů obcí vzhledem k nárůstu kamionové dopravy ve Šluknovském výběžku plynoucích z uzavření některých hraničních přechodů.
3.3. Informovat dopisem hejtmana ÚK o tom, že již po několikáté nepřijeli zástupci Odboru dopravy KÚ ÚK na zasedání SPRŠ, ačkoliv byli včas pozváni. Tento přístup krajských pracovníků se starostům již nelíbí.
3.4. Informovat dopisem hejtmana ÚK o tom, že pokud bude Ústecký kraj stále pokračovat v přehlížení potřeb 18 obcí Šluknovského výběžku s jeho 55 tisíci obyvateli, existuje možnost dobrovolného přičlenění dotčených obcí k Libereckému kraji. Další variantou je, že SPRŠ zvolí zaslání otevřeného dopisu ohledně problematiky Šluknovského výběžku a nevšímavosti Ústeckého kraje do médií.

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ