Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 20. května 2005 v v sále Restaurace v Brtníkách


Program jednání:
1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání - p. Ing. Kořínek
3. České dráhy a. s. Rumburk - p. Hrdlička
4. Tolštejnské slavnosti, informace Agentury TP - pí Ing. Korbelová, pí Koldová
5. Veřejná hromadná doprava, informace o rozhodnutích zastupitelstva kraje - p. Šatník, ostatní zastupitelé
6. Přestávka
7. Diskuse, různé
" Připomínky starostů
" Ostatní informace
8. Společný oběd

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
1.1 Informaci o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.
1.2 Informace přednosty stanice Českých drah a. s. Rumburk, p. Hrdličky, o současné situaci ve veřejné železniční dopravě.
1.3 Informace o konaní Tolštejnských slavností ve dnech 3. - 4. 6. 2005 na hradě Tolštejn. Dále informaci o konání "Pivních slavností" v Eibau dne 26.06.2005.
1.4 Informace ohledně rozhodnutí České pošty a. s. o centralizaci doručovací služby Šluknovského výběžku do Varnsdorfu.
1.5 Odpověď náměstka ministra vnitra, p. Mgr. Koudelného, na dopis SPRŠ ohledně snižování stavu Policie ČR.


2. Sdružení schválilo:
2.1 Program jednání sdružení dne 22.04.2005.
2.2 Termín a místo konání příštího jednání. Uskuteční se v pátek 01.07.2005 v Rumburku, místo bude upřesněno na pozvánkách. Začátek je v 8.30 hodin.


3. Sdružení ukládá:
40/05 Zaslat prohlášení na KÚ ÚK s požadavkem o řádném a včasném informování obcí o řešení dopravních situací ve Šluknovském výběžku.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek
41/05 Zaslat objednávky obcí na tvarované pohlednice p. Suchardovi na MěÚ Varnsdorf.

Zodpovídá: starostové obcí

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku