Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

jednání dne 14. května 2004 v restauraci U trpaslíka v Jiřetíně pod Jedlovou - Lesné

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 4. Výsledek auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 – p. Ing. Kořínek
 5. Společný program výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku, podrobné informace, další postup – p. Šváb
 6. Přestávka
 7. Informace z Tolštejnského panství, Tolštejnské slavnosti – p. Ing. Hamplová
 8. Informace z valné hromady svazu Deliteus – p. Ing. Kořínek
 9. Diskuse, různé:
 • další připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd

 

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
1.1 Informaci o plnění úkolů z minulých jednání.

1.2 Informaci o hospodaření SPRŠ za období leden – duben 2004.

1.3 Výsledek auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 s výrokem auditora “bez výhrad”.

1.4 Informace spol. Credit Suisse Life& Pensions.

1.5 Informaci o činnosti Agentury pro rozvoj Tolštejnského panství.
Dále o Tolštejnských slavnostech ve dnech 4. – 5. 6. 2004, o “Pivních slavnostech” v Eibau dne 27. 6. 2004 a o Slunečných dnech v Benešově nad Ploučnicí ve dnech 19. - 20. 6. 2004.

1.6 Informaci o konání valné hromady Svazu cestovního ruchu Deliteus.

1.7 Informaci o konání Mezinárodního sněmu regionů.

1.8 Informaci o konání valné hromady Euroregionu Nisa v Liberci.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 14. května 2004.

2.2 Poskytnutí finančního příspěvku TJ Rumburk, p. Brabcovi, ve výši 3.000,- Kč na pořádání amatérského cyklistického závodu “Tour de Zeleňák” v roce 2004. Příspěvek bude poskytnut s podmínkou, že SPRŠ bude uvedeno v propagačních materiálech tohoto závodu.

2.3 Proplacení faktury ve výši 10.000,- Kč + DPH za publikace Ústeckého kraje pro členy sdružení dle uzavřené smlouvy o presentaci.

2.4 Termín příštího jednání, a to v pátek 25. 6. 2004 v Dolní Poustevně. Místo bude upřesněno v pozvánkách. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

3. Sdružení rozhodlo:
3.1 Nezasahovat do průběhu připravované akce výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů ve Šluknovském výběžku a vyčkat, zda se podaří žádost o dotaci z kohezního fondu uplatnit. Potom zareagovat na konkrétní situaci.

3.2 Zaslat dopis společnostem SčVK a.s. a SVS a.s. se stanoviskem, že SPRŠ požaduje pokračovaní ve věci výstavy ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku, především v jeho severozápadní části.

3.3 Že objednávky na zapůjčení pódia se budou zasílat výhradně na adresu: CK POHODA, s.r.o., Národní 3003, 407 47 Varnsdorf, tel. 412 331 300, mail: info@ckpohoda.cz.

3.4 Zaslat dopis na Ministerstvo vnitra ČR, odbor vnitřní správy, s protestem proti změně převedení některých agend (např. vydávání rybářských lístků) z obecních úřadů na pověřené obce III. stupně, čímž se pro občany výkon státní správy oddálil a odporuje tak účelu reformy státní správy, která měla úřady občanům přiblížit.

4. Sdružení doporučuje:
4.1 A podporuje pořádání Mezinárodního loutkářského festivalu v Dolní Poustevně.
5. Sdružení ukládá:

11/04 Proplatit TJ Rumburk, p. Brabcovi, finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na pořádání amatérského cyklistického závodu “Tour de Zeleňák” v roce 2004.
Zodpovídá: p. Hoťová

12/04 Rozeslat zprávu o výsledku auditu hospodaření SPRŠ za rok 2003 všem členům sdružení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

13/04 Proplatit firmě Audit&Consulting, spol. s r.o. Příbram, se sídlem ve Varnsdorfu, fakturu za provedení auditu hospodaření SPRŠ za rok 2004.
Zodpovídá: p. Hoťová

14/04 Napsat dopis společnostem SčVK a.s. a SVS a.s. se stanoviskem, že SPRŠ požaduje pokračovaní ve věci výstavby ČOV, kanalizace a vodovodů na Šluknovsku, především v jeho severozápadní části.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

15/04 Zaslat členům sdružení materiály Euroregionu Nisa - přehled termínů podání žádostí do programu Phare CBC a další grantová schémata.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

16/04 Proplatit fakturu ve výši 10.000,- Kč + DPH za publikace Ústeckého kraje.
Zodpovídá: p. Hoťová

17/04 Napsat dopis na Ministerstvo vnitra ČR dopis podle bodu 3.4 tohoto usnesení.
Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku