Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne z jednání dne 27. května 2003 v Hradní restauraci hradu Tolštejn

 

Program jednání:

 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Tour de Feminin – informace o přípravách – p. Ing. Vích
 4. Informace o finanční situaci SPRŠ – p. Hoťová
 5. Příprava Tolštejnských slavností – podrobná zpráva, organizace – p. Ing. Korbelová,  p. Pecinovský, p. Ing. Hamplová
 6. Přestávka
 7. Program LEADER – vstupní informace
 8. Diskuse, různé:
 • stomatologická pohotovost
 • připomínky starostů
 • ostatní informace
 1. Společný oběd
 2. Prezentace firmy EUROGREEN – zahradní technika, údržba sportovišť

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:
  1. Informaci o plnění úkolů. Úkol č. 6.1 z jednání SPRŠ ze dne 11.4.2003 rozhodlo odložit na příští jednání.
  2. Informaci o zhotovení propagační videokazety Tolštejnského panství.
  3. Informace o konání XVI. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin Grand Prix Krásná Lípa ve dnech 10. - 13.7.2003.
  4. Informace o přípravách na Slavnosti Tolštejnského panství, které se konají ve dnech 6. – 8.6.2003 na hradě Tolštejn.
  5. Pozvání senátora p. Zosera na 10. výročí opravení a znovuotevření rozhledny na Jedlové dne 5.7.2003.
  6. Informaci p. Ing. Hellmicha z RRA Most o možnosti spolufinancování projektu pasportizace starých průmyslových areálů Krajským úřadem. Tento bod bude projednán na příštím jednání SPRŠ s tím, že starostové obcí již vyjádří své stanovisko.

 

2. Sdružení schválilo:

  1. Program jednání sdružení dne 27. května 2003 s tím, že bod 4 – Informace o finanční situaci SPRŠ bude vypuštěn.
  2. Termín a místo konání příštího jednání SPRŠ v pátek 11.7.2003 v Městské knihovně v Rumburku. Začátek je stanoven na 8.30 hodin.

 

3. Sdružení rozhodlo:
  1. Neakceptovat návrh smlouvy na program LEADER z důvodu nedostatku financí sdružení. Další možné spolupráci se však starostové nebrání.
  2. Svolat jednání na téma zajištění provozu pohotovostí ve Šluknovském výběžku a pozvat zástupce Krajského úřadu, zástupce ministerstva zdravotnictví, zástupce zdravotních pojišťoven, lékaře. Pozvánky pro pojišťovny a pro ministerstvo zdravotnictví budou zaslány prostřednictvím senátora p. Zosera.
  3. Vybrat na obsazení 2 míst zástupců do Sněmu Svazu měst a obcí p. Pecinovského a p. Majáka. Pro zastupování v radě sněmu byl vybrán p. Pecinovský a do kontrolního výboru sněmu byl vybrán p. Maják.

 

4. Sdružení ukládá:

 1. Rozeslat pozvánky na toto jednání zástupcům Krajského úřadu, zástupcům ministerstva zdravotnictví, zástupcům zdravotních pojišťoven, lékařům. Pozvánky pro pojišťovny a pro ministerstvo zdravotnictví budou zaslány prostřednictvím senátora p. Zosera.
  Zodpovídá: p. Ing. Kořínek

 
Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku