Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ

z jednání dne 17. dubna 2009
v setkávacím komunitním centru Střelnice ve Varnsdorfu

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. Optimalizace středního školství ve Šluknovském výběžku
  • Přehled o současné vzdělávací nabídce středních škol ve Šluknovském výběžku - zástupci jednotlivých škol
  • Přehled o nezaměstnaných absolventech - Úřad práce Rumburk
  • Optimalizace sítě středních škol - zásady, metodika, prezentace projektových záměrů - zástupci jednotlivých škol
  • Stanoviska sociálních partnerů k navrhovaným změnám
3. Závěr jednání, společný oběd

Stanovisko: sdružení schválilo program jednání dne 17. dubna 2009.

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Informace o optimalizaci sítě středních škol ve Šluknovském výběžku, prezentace projektových záměrů, současnou vzdělávací nabídku středních škol a informace o nezaměstnaných absolventech.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 17. dubna 2009.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ