Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 11. dubna 2008
v rekreačním středisku Setuza v Jiřetíně pod Jedlovou


Program jednání: 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
2.
Kontrola úkolů
3.
Finanční úřad Rumburk – perspektiv - Ing. Kořínek
4.
Ascend s. r. o. Praha – nabídka na spolupráci při získání dotací z OVŽP
5.
Přestávka
6.
Vegacom a. s. - varovný systém pro obce, možnosti dotací – p. Petržilka
7.
Korekt s. r. o. – opravy komunikací
8.
Diskuse, různé, připomínky starostů
-
Ostatní informace
-
Záchytné kotce Města Rumburk, společný útulek pro psy - Ing. Sykáček
9.
Přestávka
10.
Ekonomické záležitosti SPRŠ, návrh rozpočtu na rok 2008 – pí Hoťová
11.
Diskuse, různé, připomínky starostů
12.
Společný oběd, závěr jednání

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Zprávu o plnění úkolů z minulých jednání.
1.2
Informaci o novele zákona o dani z nemovitosti.
1.3
Nabídku společnosti Ascend s. r. o. Praha na spolupráci při přípravě projektů pro Operační program Životního Prostředí.
1.4
Nabídku společnosti Vegacom a. s. Praha, která se zabývá vývojem a výrobou varovných a informačních systémů pro obce.
1.5
Nabídku společnosti Korekt Dips s. r. o., která se zabývá údržbou a opravami pozemních komunikací.
1.6
Informace o stavu vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku.
1.7
Informace o provozu Záchytných kotců Města Rumburk a o nutnosti zřízení dalšího kotce v další obci Šluknovského výběžku či využití útulku pro zvířata v Děčíně, k tomuto problému bude svoláno jednání.
1.8
Informace a připomínky členů sdružení.
1.9
Informace o činnosti MAS Šluknovsko a o programu LEADER+.
2.
Sdružení schválilo:
2.1
Program jednání sdružení dne 11. dubna 2008.
2.2
Poskytnutí finančních příspěvků pro DSO Sever ve výši 50 tis. Kč a pro DSO Tolštejn ve výši 50 tis. Kč.
2.3 Poskytnutí finančního příspěvku na vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku ve výši 30 tis. Kč.
2.4
Návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008 dle připomínek.
2.5
Termín a místo příštího jednání v pátek 23. května 2008 v Krásné Lípě, místo bude upřesněno na pozvánkách, začátek v 8:30 hodin.

3. Sdružení ukládá:
11/08 Uhradit finanční příspěvky pro DSO Sever ve výši 50 tis. Kč a pro DSO Tolštejn ve výši 50 tis. Kč.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová
12/08
Uhradit finanční příspěvek na vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku ve výši 30 tis. Kč.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová
13/08
Připravit nový návrh rozpočtu SPRŠ na rok 2008 dle připomínek.
Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ