Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z jednání dne 20. dubna 2007 v restauraci Klub ve Velkém Šenově

Program jednání:
 1. Zahájení, projednání návrhu programu – p. Ing. Kořínek
 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
 3. Česká pojišťovna a. s.– nabídka spolupráce – p. Ing. Kudrna, manažer skupiny
 4. Přestávka
 5. Lužická nemocnice Rumburk – aktuální informace – p. Ing. Sykáček, p. Šváb
 6. Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová
 7. LEADER+ - aktuální informace, návrh na úpravu stanov SPRŠ v souvislosti s programem LEADER+ – ing. Hamplová, p. Pecinovský, p. Raichart, p. Dudka
 8. Přestávka
 9. Diskuse, různé
  Připomínky starostů
  Ostatní informace
 10. Závěr jednání

1.Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Zprávu o plnění úkolů z minulých jednání sdružení.
1.2 Informace České pojišťovny a. s., která se stala finančním manažerem státu a bude pro Ministerstvo financí ČR v letech 2007 - 2010 zprostředkovávat vyplácení schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu a v této souvislosti i nabídku spolupráce s obcemi.
1.3 Informace o aktuální situaci v Lužické nemocnici v Rumburku s tím, že provoz gynekologicko – porodnického oddělení bude od května nadále zajištěn externími kvalifikovanými lékaři.
1.4 Informace o stavu hospodaření SPRŠ za období leden – březen 2007.
1.5 Informace o změnách v programu LEADER+ a o činnosti MAS Šluknovsko, která je ve své další činnosti ohrožena nevyhlášením programu LEADER+ pro rok 2007.
1.6 Informace o kulturních a společenských akcích, které se budou konat v nejbližší době a informace o delegování p. Ing. Poláčka a p. Ing. Růžičky pro volby do představenstva ERN Liberec.

2.Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání dne 20. dubna 2007.
2.2 Termín a místo příštího jednání. Uskuteční se v pátek 15. června 2007 v Dolním Podluží, v restauraci Roťanda, začátek je v 8:30 hodin.

3.Sdružení rozhodlo:

3.1 Odložit projednávání částky 30 tis. Kč, která byla poskytnuta MAS Šluknovsko jako půjčka, na další jednání.
3.2 Odložit projednání změny formy SPRŠ vzhledem k větší možnosti získání financí z evropských fondů na příští jednání.

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ