Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

USNESENÍ
z mimořádného jednání dne 19. dubna 2004 na MěÚ v Rumburku

Program jednání:

1. Zahájení, projednání návrhu programu - p. Ing. Kořínek
2. SVS a.s. Teplice - příprava voleb nových orgánů společnosti
3. Závěr

1. Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1 Účast všech 15ti zástupců obcí - akcionářů - při volbách kandidátů do nových orgánů SVS a.s. Teplice dne 20. 4. 2004 v Děčíně.

2. Sdružení schválilo:

2.1 Program jednání sdružení dne 19. dubna 2004.
2.2 Členy volební komise pro volby kandidátů za okres Děčín do Dozorčí rady SVS a.s. Teplice ve složení: p. Ing. Kořínek, p. Pecinovský, p. Kopecký, pokud bude komise ustanovena.
2.3 Tajnou formu hlasování při volbách kandidátů do Dozorčí rady SVS a.s. Teplice.

3. Sdružení rozhodlo:

3.1 Navrhnout do funkce člena Dozorčí rady SVS a.s. Teplice p. Ing. Jemelku jako zástupce za SPRŠ. Návrh přednese p. Ing. Kořínek. P. Ing. Jemelka návrh do této funkce přijímá.
3.2 Přiklonit se v případě nepříznivého poměru hlasování pro návrh SPRŠ k původnímu návrhu, tzn. zvolí se zástupce vybraný akcionáři z jihu Ústeckého kraje.

Josef Pecinovský Ing. Milan Kořínek Ing. Miroslav Jemelka
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ

 

Stanovy | Členové | Struktura SPRŠ | Činnost | Usnesení | Zápisy | Odkazy | Reforma veřejné správy na Šluknovsku