Logo
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Stanovy

Členové

Struktura SPRŠ

Činnost

Usnesení

Zápisy

Odkazy
Reforma veřejné správy na Šluknovsku

U S N E S E N Í

z jednání dne 19. března 2010

Program jednání:

1.                   Zahájení, projednání návrhu programu – Ing. Kořínek

2.                   TV Lyra, s. r. o. Ústí nad Labem - možnosti spolupráce a prezentace regionu – pí Jana Víchová, ředitelka společnosti

3.                   Ekonomické záležitosti SPRŠ – pí Hoťová

4.                   Nový projekt společnosti Jabor pro s. r. o. Děčín – p. Marek Jabor

5.                   Pivovar Kocour Varnsdorf – podnikatelský záměr, upřesnění – p. Kočka

6.                   MAS Šluknovsko, aktuální informace, další výzva – pí Ing. Hamplová

7.                   Diskuse, různé, připomínky starostů, ostatní informace

8.                   Závěr jednání, společný oběd

 

1.                   Sdružení projednalo a vzalo na vědomí:

1.1       Nabídku TV Lyra s. r. o. Ústí nad Labem na zpracování propagačního materiálu o Šluknovském výběžku v rámci cestovního ruchu.

1.2       Nabídku firmy Jabor pro s. r. o. Děčín, p. Marka Jabora, p. Rudolfa Živce z reklamní agentury Deus z České Lípy a p. Atily Vöröse, akademického malíře, na zpracování nekomerčních reklam pro města a obce.

1.3       Informace o akci Pivovaru Kocour Varnsdorf ke Dni otců v červnu.

1.4       Informace o činnosti Místní akční skupiny Šluknovsko.

1.5       Termín a místo příštího jednání v pátek 21. května 2010 v Domě kultury ve Šluknově, začátek v 9:00 hodin.

1.6       Informace a připomínky členů sdružení a hostů.

2.                   Sdružení schválilo:

2.1   Program jednání dne 19. března 2010.

2.2   Poskytnutí příspěvku Městskému divadlu Varnsdorf na rok 2010 na zajištění dopravy občanů do divadla ve výši 40 tis. Kč s tím, že bude zajištěna větší informovanost občanů a přesnější přehled nákladů na dopravu.

3.                   Sdružení ukládá:

8/10      Proplatit příspěvek Městskému divadlu Varnsdorf na rok 2010 na zajištění dopravy občanů do divadla ve výši 40 tis. Kč.

            Zodpovídá: ekonomka, pí Hoťová

Ing. Karel Dubský Ing. Milan Kořínek Stanislav Hladík
místopředseda SPRŠ předseda SPRŠ místopředseda SPRŠ